Lildstrand Bådelaug

Lildstrand Bådelaug

20.9.2023
Hej Alle 
Hermed referat fra slettestrand.
Husk generalforsamling i Lildstrand fiske og spilhus som i alle er medlem af (Dagsorden se nedenfor, 1.9.23)
Vh
JørgenStacks Image 277

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 14. september
Økonomi. Jørgen udleverede månedens økonomiske oversigt. Værftet viser et overskud pr. 1.9 på godt 200.000 kr., der dog stadig skal fratrækkes omkring 90.000 kr. for forsikring og varme, der skyldes til foreningen. Det er for lidt i overskud, men det er skønt, at det er i plus. Det er fjerde gang i år og første år nogensinde.
Jørgen opfordrer også til at få ryddet op i værftet – også i ”buret”. Anika sagde, at de har talt om, at der skal ryddes grundigt op, før Otto kommer ind i værftet. Og hver fredag forsøger lærlingene at rydde op i deres egne værktøjskasser, så de kan starte mandag morgen med en fyldt kasse. Thomas sagde, at René gjorde en kæmpe indsats med oprydning umiddelbart efter Goliat blev søsat.
Erland sagde, at der skal også strammes op i forhold til bådelagene. Ofte bliver de lånte ting bare lagt indenfor døren, så værftets folk skal rydde dem op. Ligesom der er mange fra bådelagene, der kom- mer i værftet og bare sætter sig og snakker.
Bihama kommer omkring 1. oktober.
Det blev drøftet, om Ottos mast kan sælges til ny signalmast, men det blev besluttet at gemme den, den løbende rig og alle sejl, til vi ser, om det lykkes at skaffe alle midler til projektet. Det kan nemlig genbruges til sin tid. Det blev besluttet at dække masten ned, og Erland tilbød at smøre den med Bo- racol – svampemiddel.
Ansættelse Mads Thimm Danielsen. Mads er ansat fra mandag d. 11.9. og i første omgang frem til nytår. Han var hos havbådene et års tid, hvor han var med til at færdiggøre Kikani og begynde på Goliat, så han har været med til at bygge et nyt skib.
Sebbe Als kommer efter planen ud af værftet d. 25. 9. kl. 10. Det blev i den anledning besluttet at afholde en afleveringsforretning ligesom med fladbåden. Det blev fastsat til onsdag d. 27. 9. kl. 16 med pølser, øl og vand. Sebbe Als-folkene, værftet, bestyrelsen og bådelagene inviteres. Pipsen la- ver en pressemeddelelse, og Jørgen kontakter TV Nord/TV MidtVest. Lars tilbød at tage dronebille- der. (Sebbe Als bliver hentet torsdag d. 28.9. kl. 8.
Foreningen
Foreningens økonomi viser et overskud på godt 90.000 kr., hvilket skyldes JAMBAY-projektet. Der- til skal lægges de 90.000 kr. fra værftet, så det ser fornuftigt ud i år.
Redskabshuse – opfølgning. Thomas har fået følgende svar fra Hans Peter, da han blev spurgt til, hvordan det går med redskabshusene: ”Hej Thomas. Har lige i denne uge haft dialog med Kystdirek- toratet. De spørger nu ind til bygningens længde og bredde hvilket fremgår af den første ansøgning
Han Herred Havbåde
27
som blev sent i sin tid. Jeg vender tilbage med yderligere lige så snart jeg høre fra sagsbehandle- ren. MVH Hans Peter Brandi.
Der var en lang drøftelse i bestyrelsen vedr. redskabshusene. Alle er uden undtagelse enige i, at det vil være en rigtig god idé med husene. Der er brug for dem, og placeringen skal være ved rednings- huset. Der blev efterspurgt skriftlige referater fra korrespondance og møder med Kystdirektora- tet/kommunen. Bestyrelsen vil meget gerne være behjælpelig i forhold til at få projektet igennem. Hans Peter inviteres derfor med til det kommende bestyrelsesmøde, så han kan fortælle, hvor sagen står, og hvordan der arbejdes videre med den.
Signalmast-ansøgning – orientering. Søren Nielsen havde søgt penge til renovering af signalmasten, og da kranen kom med Kikani, blev der lejlighed til at få taget masten ned. Det viste sig, at den var rådden. Søren har derfor sendt en ansøgning til FLAG Jammerbugt til renovering af masten, evt. flytte den til havbådenes område, og få knyttet Goliat – den båd der står øst for spilhuset – til det om- råde også. Ansøgningen er sendt som et samarbejde med HUI (Hjortdal Ungdoms- og Idrætsforening og HHH). Foruden FLAG midlerne søger Søren andre fonde. Det er tanken, at det er værftet, der får entreprisen på en ny signalmast. Der er ingen udgifter for HHH.
Genoptryk af Jammerbugtbogen. Pipsen har fået tilbud hjem på genoptryk af Jammerbugtbogen. Der var enighed om at trykke 100 eksemplarer, da det giver en væsentlig lavere pris pr styk. Jammer- bugtlaget vil købe 25 af dem. Jan sagde, at da Elbobogen blev genoptrykt, da betalte laget halvdelen og fik ingen bøger. Det blev besluttet, at Elbolaget får 25 bøger, og det beløb tilbage, som de har be- talt udover det, der svarer til 25 bøger. Så er det ens for bådelagene.
Genoptryk af plakat. Pipsen fortalte, at vi i mange år har solgt nogle kunstplakater, der blev lavet af Piet Pedersen i forbindelse med påskeudstillinger for en del år siden. De er meget efterspurgte, og nu er der ikke flere tilbage. Det blev besluttet at få genoptrykt de to, hvor vi har adgang til trykfilerne.
Unesco-udstilling. Plancheudstillingen, der hænger i Havbådehuset er nu oversat til svensk og er bl.a. blevet vist på Kulturföreningen Gösta Johanssons varv i Kungsviken, og den vil også få plads på Bassholmen https://allmogebatar.se/wp/ og hos Claessons Trätjära, Göteborg, i deres entré https://claessons.com/. Det er en god reklame for havbådene.
Unesco-konference. I forbindelse med at den nordiske klinkbådstradition kom på UNESCO’s liste over levende kulturarv, afholdes der en konference d. 21. – 22. september 2023 i Roskilde og Hol- bæk. D. 22. vil der være ”klinkbådsmesse” på Kystliv Holbæk, hvor havbådene vil være repræsente- ret med plancher, bøger mm.
Ad 2) Bådelag. Skarreklit – Jørgen fortalte, at de lige har modtaget tilsagn fra Claus Sørensens fond på 90.000 kr. til ny flydeblok mv.
Elbo – fisker stadig for lidt, fortæller Villy, men der er kommet et nyt medlem af laget, så de er 27 nu. De har lige afholdt komsammen, hvor der deltog 12 medlemmer, og det var meget hyggeligt.
Nordvest – har sejlet nogle gange, siger Jan, og haft held med pilkning af makreller og småtorsk. 28
Deres nye mast er kørt hjem til Søren Juhl, der står for at lave den. I næste uge bliver der monteret ny navigator hængt op i et specielt ophæng samt ny vhf-antenne.
Jammerbugt – er blevet kølhalet grundigt, da al malingen på fribordet blev brændt af. ”Ankerhjulet” har også været til galvanisering. Kølhalingen tog 14 dage og blev afsluttet med kølhalingsfest. Der har også været en dametur med 4 kvinder og to garvede skippere.
Anna – har 23 medlemmer, og de var ude at fiske forleden. Erland fortalte, at fx app’en ”sejl sikkert” ikke er opdateret med forsvarets skydeøvelser, så han opfordrer til, at man tjekker forsvarets hjem- meside. Erland vil desuden hver måned hænge en kopi af skydetiderne op i køkkenet.
Ad 3) Spillag – Jan fortalte, at blokken er blevet skiftet, og de startede kl. 8 og var færdige 17.30. Der har været et par uheld med den nye traktor. Den ene gang sprang forruden – måske pga. spæn- dinger i stellet. Anden gang gik det ud over døren, hvor også ruden sprang oppe ved betonpladen ved værftet. Der ligger stadig masser af glasskår!!!
Ad 4) Evt. Havbådene er blevet indbudt Fjerritslev borgerforening til at deltage i den årlige kom- sammen med de nye collegeelever d. 27.9. Anika og Pipse deltager.
Næste møder: 9. oktober kl. 15, 13. november kl. 15 og 11. december kl. 15 alle i havbådehuset.
29

🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰

13.9.2023
Hej alle medlemmer af skarreklit bådlaug.
Claus Sørensens Fond har bevilget 90 000 kr til nyt havblok og weier og sammen med indtægter fra sejlture til undersøgelse af havbund i jammerbugt har vi sikret økonomi de næst 4 år for spillet.
En Glad Kasserer
Jørgen Leegaard
28. august 2023
Fra Karin
Hej far
Jeg har fundet en interessant artikel på
Politiken.dk, som jeg synes, du skal læse: https://politiken.dk/del/qPK3qcABBvfg
OBS: der er også flere links til artikler om rovdrift i fiskeriet
Chr Ax

Lildstrand d.1/9 2023
 

Til Lildstrand Fiske og Spilhusforenings medlemmer.

 
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 26.09.2023. kl. 19.00 i madpakkehuset ved Hav

 

Dagsorden

 
1.                            Valg af dirigent
2.                            Valg af stemmetællere
3.                            Formandens beretning
4.                            Kassereren aflægger det reviderede regnskab
5.                            Regulering kontingent.
6.                            Indkomne forslag
7.                            Valg af kasser (Lars Lynge
8.                            Valg af bestyrelsesmedlem  (Agner Jeppesen)
Valg af  suppleant 
9.                            Valg af revisor 
10.                         Eventuelt.
 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
d..10/9 2022  ( skriftligt)
 
p.b.v
jørgen Leegaard
20444453

Kontingent:
 

Kontingent skal være indbetalt senest d. 20/9 2022
Kontingent er 700 kr.for båd incl medlem og 200 kr. for almindeligt medlemskab.
Kontingent incl moms
Indbetaling kan foretages på konto nr 9114 1090583294.
Husk navn og adresse ved indbetaling så kassereren kan se hvem i er.
Husk at meddele adresse og mail ændringer til kasseren2. sept. 2023
Hej alle medlemmer af Lild Strand bådelaug.
Hermed lidt billeder fra vores ture med biologer i Jammerbugten.
Vi har nu, siden midten af august sejlet 6 ture ud af ca 15 med biologer og andet godtfolk i Jammerbugten. Det kræver rolige vind og bølge forhold, ikke over 6 m/s, præcis som på pilketurer.
Vi har været lidt udfordret på vejr forholdene, som ikke har været så stabile, men håber på det vil være bedre i den kommende tid, så der snart bliver plads til flere pilke ture igen.
Jeg vedhæfter lidt billeder fra vores biolog ture.
De bedste hilsner fra Per
Fotos
Klik28.8.2023
I Politikens Netavis 27.8.2023 og i Politiken d.d bringes en artikel om bomtrawl og biologernes sejlture med Skarreklit af Karin Axelsson. Der er desuden flere gode fotos fra landingspladsen, bl a med Jørgen Leegaard i funktion. /Chr
Stacks Image 256


24. august 2023
Hej alle medlemmer af skarreklit bådlaug
Der er pilketur søndag den 27/8 fra 8 til 16 med Jørgen Nissen som skipper
Tilmelding ved at trykke svar på denne mail.
Ved aflysning vil de tilmeldte få besked senest lørdag kl 18 på mail
Vh
Jørgen


22.8.2023
Vi venter alle spændte på nyheder fra biologerne, der i nogle dag har været på tur med Skarreklit for at vurdere følgerne af brug af Bom-trawl. Vi kan starte med et billede af biologerne før tur (foto Karin). /Chr
Stacks Image 250


12. august 2023
God dag alle medlemmer af Skarreklit bådlaug
Så kom vi igennem stormen Hans uden de store problemer. Skarreklit blev inden stormen trukket langt op på stranden så der var ingen fare for den.
Vi har påtaget os en stor opgave med at sejle med biologer som skal undersøge havbunden på de pladser hvor vi fanger gode og mange fisk. Undersøgelsen er en del af jamba projekt hvor skagerak undersøges af Ålborg universitet (dtu)for skadelig effekt af bomtravler.
Bådlauget får en god betaling for turene og vi får bedre viden om området som vil gavne os fremover med fiskeri, vi skal sejle hver dag i næste uge og skipperne har påtaget sig opgaven, stor tak til dem (det bliver godt til vores kasse til indkøb af weier )
Vh
Jørgen


Hej Christen
Hermed lidt billeder fra pilketuren den 28/7-23.
Der var fuld kutter (12 mand) da vi blev trukket ud fra stranden kl 0800. Det var første gang, efter blokken igen var fixet og trukket på plads i havet. Da det var et stykke tid siden vi sidst har været ude, blev det lidt af et gætteri, hvor var der mest vand på revlen. Vi tog bunden og gik i stå, men efter et lille kvarters tid lykkedes det at komme over. Lidt over kl 1000 ankom vi til fiskepladsen. Der var lidt krab sø, som gjorde det lidt uroligt at at pilke og strømmen var stærk, mere en 1 knob. Vi fiskede i 4 timer og alle fangede fisk, nogle flere end andre. Ved 14 tiden vendte vi snuden sydover med Lildstrand og kl lidt i 16 blev i halet op på stranden. Revlen mærkede vi kun som et enkelt bump på vej indover.
Tak for god ro og orden. Per
Fotos
Klik

30. juli 2023
Hej alle medlemmer af bådlaug Skarreklit
Der er pilketur onsdag den 2/8 fra kl 8 til kl 16 med Palle Jensen som skipper
Tilmelding ved alt bruge svar på denne mail.
Ved aflysning vil de tilmeldte få mail senest kl 20 tirsdag
Vh
Jørgen
2044445326. juli 2023
Hej alle medlemmer
For god ordens skyld hermed aktuelle priser for skarrreklit
Vh
Jørgen

Aktuelle priser vedr Skarreklit besluttet på generalforsamling:
Bestyrelsen opkræver kontingent på 1200 kr pr kalenderår
 og ½ pris i tillæg for børn under 18 og børnebørn, heraf 150 kr HHH, 200 kr Fiske og spilhus og 850kr
Skarreklit
Skipper er gratis
Is 10 kr pr gang der tages is med
20 kr pr mand pr. time
Minimum 600 kr pr. tur. For de, der vil deltage i garnfiskeri, betales 50 kr pr mand på den tur, hvor garnene hives ind.
Riden
100 kr pr. gang båden bruges ved garn både sæt og hiv
Man har selv brændstof med.
Bestyrelsesbeslutning 14/9 2021:
Nye medlemmer tegnet 3 kvt: gives 25% rabat ved samtidig indbetaling af næste års kontingent = medlemskab 900 for resten af året + næste år 1200 i alt 2100 kr
Familie medlemskab tegnet i 3 kvt: medlemskab = 1350 for resten af året + næste år 1800 i alt 3150 kr
Nye medlemmer tegnet 4 kvt: giver 50% rabat ved samtidig indbetaling af næste år kontingent = medlemskab 600 for resten af året + næste år 1200 i alt 1800 kr
Familie medlemskab tegnet i 4 kvt = medlemskab 900 for resten af året + næste år 1800 i alt 2700 kr
Prøvetur for evt nye medlemmer 350 kr og turens pris (200 refunderes) ved medlemskab. Max 4 prøvemedlemmer pr. tur.25.juli 2023
God aften til alle medlemmer af skarreklit bådlaug.
Der er en pilketur fredag den 28/7 fra kl 8 til kl 16 med Per Vilsen som skipper.
Tilmelding ved at trykke på svar på denne mail.
Vh
Jørgen
2044445321. juli 2023
God aften Kresten
Lidt foto fra fotograf som var med på en tur
Vh
Jørgen

Hej Jørgen
så har jeg fået lavet billeder til jer fra fisketuren med Skarreklit den 12. juni.
Jeg beklager at der er gået så lang tid, men min kone er blevet ramt af alvorlig sygdom,
og har været indlagt i to uger på Skejby. Hun er hjemme igen, og har det efterhånden
nogenlunde.
Jeg er meget taknemmelig for at at I ville have mig med på en tur med skarreklit.
Det var en stor oplevelse for mig!
Skulle I mangle en fotograf, til et arrangement, eller en fisketur, skal I endelig sige til.
Venlig hilsen
Peter Kamp Knudsen

Fotos fra Fisketuren 12. juni
KLIK


16.7.2023
God Søndag til medlemmer af skarreklit bådlaug
Lørdag kl 8 startede vi med at sætte skarreklit i havet med en gummiged og kl 14 30. var den igen på stranden og alt var repareret.
Vi var 11 medlemmer om arbejdet, stor tak for indsatsen nu kan vi igen komme ud at fiske
Vh
Jørgen

Ps foto Morten Sonniks
. KLIK

10. juli 2023
God aften alle medlemmer af bådlaug skarreklit
I lørdags skete det igen blokken kom i land, denne gang er det en samling i weier 10 m uden for blokken som gik enten op eller i stykker .
Blokken er i land og har fået lidt rep ,rengøring og smøring og er klar til at lægge ud på lørdag den 15/7kl 8.
Vi starter med at jævne stranden sætte skarreklit i vandet med en gummiged og orden weierne på land så blokken kan slæbes ud.
I den forbindelse har vi brug for hjælp af medlemmer som kan få tid til at hjælpe vi skal gerne være 10 til 12 medlemmer da der er mange opgaver der skal løses og jo flere vi er des nemmere er det
Grundet planlægning tilmelding på denne mail
Vh
Jørgen
20444453
Ps der er pølser og øl når vi er færdige
4. juli 2017
Hej alle medlemmer af bådlaug skarreklit
Vi måtte jo aflyse turen på torsdag så vi forsøger med søndag den 9/7 fra kl 8 til 16 med Per Vilsen som skipper.
Tilmelding ved at svare på denne mail gerne så hurtig som mulig og senest lørdag kl 16
De tilmeldte vil få besked på mail ved aflysning
Vh
Jørgen
204444531. juli 2023
Hej alle medlemmer af skarreklit Bådlaug
Hvis vejrudsigten holder vil der være pilketur torsdag den 6/7 fra 8 til 16 med Per Vilsen som skipper.
Tilmelding ved at trykke på svar på denne mail gerne så tidlig som muligt og senest onsdag kl 16.
De tilmeldte vil få mailbesked ved aflysning
Vh
Jørgen
2044445325. juni 2023
Hej alle medlemmer af bådlaug skarreklit
Nordvest i Slettestrand har 2 ledige pladser til en pilketur torsdag fra 05 til 15 med afgang fra slettestrand
Pris ça 300kr incl morgenbrød.
Hvis interesse kontakt Jan Lildholdt på tlf 22173575

Vh
Jørgen27. juni 2023
Pressemeddelelse

Søndag den 2. juli kl 10
indbydes alle til at overvære den officielle overdragelse af det seneste resultat af arbejdet ved Han Herred Havbådes bådeværft i Slettestrand.
 

Overdragelsen foregår på adressen
Slettestrandvej 162, 9690 Fjerritslev

 
 
 
Efter fire måneders restaurering vises resultatet af det enestående og omfattende restaureringsarbejde af den næsten 150 år gamle fladbåd fra Tornby Bjergelav
 
ukendt
Skibsbevaringsfonden har været den store bidragyder til restaureringsarbejdet.
 
 
 
Fladbåden fra Tornby er Danmarks ældste og største sødygtige fladbåd bygget i 1870’erne ved Tornby Strand.
 
 
Som navnet antyder er den helt flad i bunden, men ellers er den klinkbygget. Oprindeligt var bordene (plankerne) sat sammen med trænagler, men ved senere reparationer blev de udskiftet med jernklinker.
 
Bådebyggerne i Slettestrand påtog sig den spændende og udfordrende opgave med at sætte trænagler i igen, de steder, hvor båden er blevet repareret. Det er en teknik bådebyggerne ikke før har prøvet. Derudover er der i værftet blevet håndsmedet en række forskellige beslag til fladbåden.
 
I værftet i Slettestrand er der i øjeblikket 3 lærlinge, der alle har været i gang med den unikke og spændende opgave sammen med bådebygger Peter Madsbøll.
 
Fakta oplysninger om fladbåden samt fotos findes vedhæftet.
 
Yderligere information kan fås ved henvendelse til værftsdirektør Jan Linholt tlf 22173575
 
 
 
 
Faktaoplysninger, fladbåd ved Tornby Bjergelav
Tornby Bjergelav, er fortsat den lokale ejer af fladbåden. Fartøjet anvendes stadig til sejlads og udstilling i bådhallen, der ligger i første klitrække. Båden er 10,8 m lang, 3,65 m bred og har en dybgang på 30 cm med en egenvægt på 2500 kg. Båden drives frem vha. 14 årer, og den styres vha. et ror med styrepind agter. Båden kan medbringe 25 ”bjergere/roere” og kan i stille vejr sejles af 10-12 bjergere.
 
Fartøjet blev før i tiden anvendt som bindeled mellem hav og strandkant i forbindelse med den omfattende skudehandel fra Tårnby strand. Da skuderne måtte ankre op udenfor de første revler, fordi de ikke kunne sejle helt til ind til stranden, anvendte man de fladbundede både til dette. Efter at skudehandlen fra 1920’erne i høj grad gik vha. den nyetablerede havn i Hirtshals, er fladbåden blevet brugt til at bjærge strandet gods ind over revlerne og i land på stranden, samt i visse tilfælde anvendt som redningsbåd. Allerede i 1600’årene fik de lokale bjærgelav kongeligt privilegium på og forpligtelse til at bjærge strandede skibe og deres gods mod en betaling på 1/3 af værdien, hvilket skulle sikre de søfarende mod at miste alle deres værdier ved en stranding på dansk kyst. I Tornby er dette bjærgelav blevet videreført fra generation til generation, og båden står, når den ikke benyttes på havet, i bjærgelavets gamle pakhus. I dag opbevarer vi som regel båden i den føromtalte, åbne bådehal ved pakhuset, hvor folk har mulighed for at se og røre det gamle fartøj.
 
Siden 1975 er fladbåden anvendt til fritidssejlads, hvor vi den dag i dag, hovedsageligt i sommerhalvåret, søsætter den fra Tornby Strand. Båden søsættes vha. traktor og bådvogn. Båden anvendes derudover til udstilling ved bl.a. byfester i Tornby og området omkring Hirtshals. Den anvendes til ”kapsejlads” ved Naturmødet, ”Small Ships Race” og andre kulturelle tiltag ved og omkring Hirtshals havn.
 
ukendt
Da Ole Crumlin Pedersen fra Nationalmuseets Skibshistoriske Laboratorium i 1967 besigtigede båden i Tårnby beskrev han nøje, hvordan dens spantesystem og bordklædning var konstrueret og på basis af de ældste bevarede dele kunne han sikre vor viden for eftertiden om, hvordan båden blev samlet med trænagler mv. da den blev bygget omkring 1880. Det er denne viden, de lokale bådebyggere på kystens havbådeværft i dag kan gøre brug af ved fornyelse af den række ’bundstokke’, der bærer hele spantesystemet, og som er blevet udskiftet en eller flere gange i løbet af bådens lange levetid, fordi de bærende spanter er afgørende for, at den lange båd kan holde til at blive brugt på en landingsplads på den åbne strand. I dag, hvor vi sejler med mange unge mennesker, er det ikke mindst afgørende, at båden er sikker at sejle med på havet, over revlerne og i landingen.
 
Tornby Bjergelav
Tornby Bjergelav har haft en omskiftelig tilværelse. I 2015 smøgede en flok gæve bjergere i Tornby ærmerne op og restaurerede fladbåden. Der blev dengang brugt over 1000 frivillige timer på restaureringen.
Samme gæve bjergere er trådt ind i bestyrelsen, for at gendanne Tornby Bjergelav til tidligere tiders storhed. Det er bjergelavet´s mål, at bevare disse historiske monumenter, som har været en stor seværdighed på Tornby strand.
ukendt                                   ukendt
                                                                                                       Spant med trænagle
 
 
ukendt


21.6.2023
5 gæve gutter havde tilmeldt sig turen, så vi var ialt 6 ombord incl. skipper. Vi blev trukket ud fra stranden ved Lildstrand kl. 0800, efter at have fyldt diesel og fået is ombord. Det var undertegnede, Per, der havde fornøjelsen at være skipper. Udturen til fiskepladsen tog ca 2 timer, 12 sømil, så efter planen ville vi have 4 timer til fiskeri, inden der skulle sejles hjemover igen. Imidlertid var vejrudsigten, for eftermiddagen ikke i vores farvør, så derfor besluttede skipper at, afkorte turen med en time, så der kunne sejles hjem i magsvejr, på forkanten af det kommende vind. Det blev til 3 timer på fiskepladsen, hvor der blev fanget mange fine store torsk, en del kuller og en enkelt stor makrel. Der var to ¨hattrick¨ med tre torsk i samme hug. Kl 1500 ramte vi stranden igen og Jørgen fik os trukket tørskoet op på land. Tak for en god dag på det gode skiv SKARREKLIT.

Hilsen Per Fotos
KLIK


17.6.2023
Hej alle medlemmer af bådlaug Skarreklit
Pilketuren i morgen søndag er aflyst på grund af for få tilmeldinger.
Vi forsøger onsdag den 21/6 med en pilketur med Per Vilsen som skipper afgang kl 8 hjemkomst kl 16
Tilmelding senest tirsdag kl 14 ved at bruge svar på denne mail.
Vh
Jørgen
2044445316. juni 2023
hej alle medlemmer af bådlaug skarreklit
Søndag den 18/6 er der pilketur 8 til 16 med Palle Jensen.
Tilmelding ved at trykke på svar på¨denne mail
vh
Jørgen
20444453
Ps det er nu der kan pilkes torsk på de sidste 2 ture har der været god fangst


PS Hvordan ser en torsk ud ? OBS Aldrig i historien har det været så let at fotografere og sende - - -
Vh
Christen

11. juni 2023
Hej alle medlemmer af bådlaug skarreklit
Der er mulighed for at tilmelde sig turen i morgen hele søndagen og aften der er stadig plads.
Vh
Jørgen
20444453

9. juni 2023
God dag alle medlemmer af bådlaug skarreklit
Mandag den 12 juni vi forsøge at gentage succes fra i onsdag hvor de fangede over 250 fisk. Afgang fra Lildstrand med Palle Jensen som skipper kl 8 hjemkomst kl 16
Tilmelding ved at trykke på svar på denne mail

Vh
Jørgen
20444453
Hej deltagere i turen og alle andre: Dette er simpelthen ikke godt nok ! Fremover bedes I hale en fisk mindre indenbords, tage fotos, video eller skrive beretning om turen. Hvilke fisk ? Kan turens skipper ikke fremover aftale, hvem der skriver ? Det er meningen at hjemmesiden skal afspejle liv, glæde og begivenheder i Bådlauget.
Så er det nu en aftale. Tak.
Vh Christen, webmaster


2. Juni 2023

God aften alle medlemmer af bådlaug Skarreklit
Der er pilketur Onsdag den 7/6 fra kl 8 til 16 med Per Vilsen som skipper.
Tilmelding ved at trykke på svar på denne mail.
Ved evt. aflysning vil de tilmeldte få mail tirsdag inden kl 18

Vh
Jørgen
204444532. Juni 2023

God aften alle medlemmer af bådlaug Skarreklit
Der er pilketur Onsdag den 7/6 fra kl 8 til 16 med Per Vilsen som skipper.
Tilmelding ved at trykke på svar på denne mail.
Ved evt. aflysning vil de tilmeldte få mail tirsdag inden kl 18

Vh
Jørgen
2044445318. maj 2023
God dag alle medlemmer af skarreklit bådlaug.
Søndag den 21 maj sejler Palle Jensen ud med den nymalede skarreklit på pilketur fra kl 8 til 16.
Tilmelding ved at bruge svaret på denne mail.

Vh
Jørgen
20444453

Hvis der er medlemmer som har lyst til at være med i en gruppe som vil friske hummer i fjorden med vores lille båd Riden skal de henvende sig til mig og vi sætter det igang.16. maj 2023

Hej alle medlemer 
Hermed medlemsnyt fra Han Herred Havbåde 
Og foto af skarrekliit som nu er klar til at komme på havet, tak til alle som har ydet en stor indsats, båden er blevet malet og ordnet i bedste kvalitet (nok den bedste kølhaling vi har lavet i de sidste 10 år  hvor vi har haft båden)
Hvis vejrudsigten holder vil vi prøve at komme på havet til weekend 

Vh
Jørgen


https://www.havbaade.dk/wp-content/uploads/2023/05/medlemsnyt-maj-2023.pdf
Stacks Image 1849. Maj 2023
Hej alle medlemmer af  Bådlaug Skarreklit
Der er ydet en stor indsats for at kølhale Skareklit ,men vi mangler lige det sidste maling af gulve i kahytter og styrhus og olie på egetræ og dæk så hvis der er nogen som vil hjælpe lørdag kl 9 kan vi få båden sejlklar igen så vi kan komme på havet og fange nogle fisk
Tilmelding til arbejdsdag ved at bruge svar på denne mail.

Vh
Jørgen
27. April 2023


Hej Alle Medlemmer af Skarreklit Bådlaug
Vi fortsætter med kølhaling af Skarreklit lørdag og søndag begge dage fra kl 9 og ser hvor langt vi når. Bliver vi ikke færdig fortsætter vi mandag.

Giv lige besked på mail (Brug svar) om i har tid og hvornår.
Vh
Jørgen
20444453


25. April 2023

Hej Alle Medlemmer
Grundet de kommende dages vejrmelding om blæst indstilles kølhaling til lørdag kl 9
Skrabe / slibning  bliver færdig i dag og båden vaskes ned fredag så vi er klar til at male lørdag.

Jørgen Nissen er stadig i Thisted men køres til Ålborg i dag og opereres i morgen tidlig
Vh
Jørgen


24. April 2023

Hej Alle Medlemmer
Vi startede kølhalingen i dag Desvære skete der et uheld da Jørgen Nissen skulle ned af stige fra båden og han faldt så uheldigt at han brækkede venstre underben , han blev kørt på sygehus i Thisted hvor de efter røntgen vurderer om han skal overføres til Ålborg.
Jeg har talt med Jørgen og han er ved godt mod og jeg skulle hilse alle fra ham.
Vi fortsætter med skabning og slibning af båden i morgen kl 9

Venlig Hilsen
Jørgen


22. April 2023

Hej alle medlemmer af Bådlaug Skarreklit
Så er det tid til kølhaling af Skarreklit og vi starter mandag med afrigning og højtryksspuling af båden.
Tirsdag morgen kl 9 starter skrabning og slibning af båden under kyndig vejledning og instruks af maler Palle Rigshøj . Når Palle har godkendt arbejdet afvaskes båden og maling kan påbegyndes.
Vi forventer at hele ugen vil gå med arbejdet og håber der er mange som kan afse tid til at give en hånd med så giv lige besked hvilke dag /dage du kan afse tid vi starter daglig kl 9 når det er vejr til det
Venlig Hilsen og på. Gensyn
Jørgen
Mail
jjleegaard@icloud.com
Tlf: 20444453


18. april 2023

Hej medlemmer af bådlaug Skarreklit
Fredag den 21/4 kl 8 til 16 er der pilketur med Jørgen Nisseen som skipper .
Turen går 2 1/2 time ud i havet hvor de store torsk er, og så håber vi at vandet er klart, så i kan fange dem.
Tilmelding ved at trykke på svar på denne mail.
Ved aflysning vil de tilmeldte få besked på mail torsdag senest kl 19.

Ved hjemkomst vil båden blive trukket op så vi kan starte kølhaling som vi gerne vil have hjælp til (plan følger )
Vh
Jørgen
204444536. april 2023
Fra Politiken:
De ankommer til danske farvande og flår havbunden op. Nu kræver eksperter forbud mod fangstmetode

Hollandske og belgiske bomtrawlere slår alt liv på bunden af Skagerrak ihjel på deres forårstogt. Det burde være forbudt, mener forskere.
Trawlere især fra Holland og Belgien smadrer havbunden, når de gennemtrawler store havområder ud for Nordjylland med op til 15 meter brede jernbomme, der trækker tykke kæder bag sig.Trawlerne er ankommet til Skagerrak på deres forårstogt efter rødspætter, og de slæber systematisk kæder og fangstposer frem og tilbage oven på havbunden.Det får både forskere og grønne organisationer til at efterlyse et forbud mod bomtrawl, som fiskeriet kaldes.
Læs mere fra Politiken:
Bl a udtalelser fra Thomas Højrup, Thorupstrand
https://politiken.dk/del/oLvc_bAA70Rg
https://politiken.dk/del/ep6f6YAA70Xw

vh Christen Ax5. April 2023

Hej medlemmer af bådlaug.

Lige en hilsen fra Lildstrand hvor solen skinner ,  havet er blank og det er stille vejr.

Vii var ellers klar med et par fisketure her i påske men havet er fyldt med fedt og alger så vandet er uklar og det er umuligt at pilke så vi har valgte at holde påske og nyde det gode vejr og vente til varmen brænder algerne væk og vende tilbage efter påske når forholdene igen bliver til fiskeri.
Fiskene er der men ingen kan fange dem på grund af forholdene

Påskehilsen fra
Bestyrelsen

Jørgen
Stacks Image 15430. marts 2023

Hej alle Medlemmer af bådlaug skarreklit.

Mandag den 3 april fra kl 8 til 16 er der pilketur med Jørgen Nissen som skipper.
Ved aflysning får de tilmeldte besked på mail senest søndag kl 20

Tilmelding ved at trykke svar på denne mail ….

Vh
Jørgen
JJleegaard@icloud.com
20444453


Referat:
                         Dagsorden med referat generalforsamling bådlaug Skarreklit

Den 29 marts 2023 kl. 19 i madpakkehus

1.      Valg af dirigent og referent
Bent Wigotski valgt til dirigent og Jørgen Leegaard til referent
 
2.      Bestyrelsens beretning
Godkendt
 
3.     Fremlæggelse af regnskab
      Godkendt
 
4.     Fremlæggelse af budget
Godkendt
 
5.     Indkomne forslag
ingen
 

6.     Valg af formand
Bestyrelsen foreslår Palle Jensen
Og han modtager valg.
Valgt som foreslået
Valg af kasser og 1 bestyrelsesmedlem.
På valg er kasser Jørgen Leegaard og bestyrelsesmedlem Villy Petersen
Bestyrelsen foreslår genvalg og de modtager genvalg.
Valgt som foreslået
Valg af suppleant.

Der skal vælges 2 nye suppleanter
Bestyrelsen foreslår 1. Erling Møller og 2. Per Vilsen
og de modtager valg
Valgt som foreslået
 

7.     Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår Morten Sonniks og 1.suppleant Erling Møller 2. Per Vilsen
Og de modtager valg
Valgt som foreslået
 
8.     Indlæg med Thomas Højrup om udgivelse af bog om Skarreklit i anledning af 10 år for renovering         
Thomas fortalt om Skarreklit historie og opfordrede til at tage en masse foto af aktivitet omkring båden hen over sommeren til brug for hans arbejde med bogen som udgives til næste år
9.     evt.
Generalforsamling sluttede med smørbrød og hyggesnak
Referent
Jørgen Leegaard
24. marts 2023

Kære alle
Hermed indkaldelse til generalforsamling d. 15. april kl. 14 i havbådehuset.
 
Det er også stadig muligt at melde til påskefrokosten – se vedhæftede.
 
Mange hilsner Pipsen
Han Herred Havbåde
Mobil: 2070 0870
www.havbaade.dk
 
Han Herred Havbåde 2023 Generalforsamling lørdag d. 15. april kl. 14.00 Dagsorden
1) Valg af dirigent og stemmetællere 2) Bestyrelsens årsberetning – herunder nyt fra bådelagene, spillaget og værftet 3) Godkendelse af årsregnskab 4) Fremlæggelse af budget for det kommende år 5) Fastsættelse af medlemskontingent 6) Indkomne forslag 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Thomas Højrup, Jan Lilholt og Villy Schmidt 8) Valg af to suppleanter 9) Valg af revisor 10) Evt.

Om Påskefrokosten. KLIK på Ukendt eller se 8. Marts nedenfor

ukendt
17. marts 2023

Generalforsamling i Lildstrand bådlaug Skarreklit.
Der indkaldes til ordinær generaforsamling i bådlauget onsdag den 29.3. i madpakkehuset kl 19
Dagsorden følge vedtægterne.

Bådlauget er vært med lidt smørrebrød og en øl. Så af hensyn til bestilling af mad, er tilmelding nødvendig til Jørgen Leegaard email
jjleegaard@icloud.com eller tlf 20444453

VH
Jørgen Leegaard

P.S. kontingent skal være indbetalt for at deltage.
8. marts 2023

Kære alle
Hermed invitation til fællesspisningen
 
Mange hilsner Pipsen
Han Herred Havbåde
Mobil: 2070 0870
www.havbaade.dk
Stacks Image 130
Stacks Image 132
24. februar 2023
God dag alle medlemmer af bådlag skarreklit

Tirsdag de 28/2 fra kl 8 til 16 er der pilketur med Jørgen Nissen som skipper.
I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked på mail senest mandag kl 20.

Tilmelding ved at bruge svar på denne mail

Vh
Jørgen
Tlf 20444453
Mail:
jjleegaard@icloud.com
Ps. For fremtiiden vil der kun blive sendt mail til medlemmer som har indbetalt KONTINGENT


20. februar 2023

Kære alle

Der har indsneget sig en fejl i det seneste medlemsnyt, hvor generalforsamlingen er sat i kalenderen. Den afholdes lørdag d. 15. april.
Det er nu rettet i medlemsnyt, der kan læses her:
https://www.havbaade.dk/medlemsnyt/

Mange hilsner Pipsen
Han Herred Havbåde
Mobil: 2070 0870

www.havbaade.dk


12 Februar 2023

Hej Igen  Det gik vist for stærkt med mailen men nu er medlemsnyt med


God søndag til medlemmer af bådlaug skarreklit

Hermed medlemsnyt fra Han Herred Havbåde med spændene læsning fra Slettestrand.

Det er jo tiden hvor skarreklit skal betale kontingent til Han Herred Havbåde på 200kr som er indeholdt i jeres kontingent til Skarreklit så dem som ikke har fået indbetalt dette opfordres til at gøre dette eller sende en mail på at man ikke ønsker at fortsætte medlemskabet af bådlaug skarreklit.

Kontingent Skarreklit   2023 i alt 1200kr kan indbetales på 

Konto 9114 0001742256 Sparrekassen Thy
Venlig Hilsen

Jørgen Leegaard
Tlf 20444453
Mail:
jjleegaard@icloud.com
Fra: Kirsten Monrad Hansen <pipsen@havbaade.dk>
Dato: 12. februar 2023 kl. 14.26.09 CET
Til: undisclosed-recipients:;

Emne: Vs:⁨ Han Herred Havbåde - medlemsnyt og indbetaling af kontingent.⁩

Subject: Han Herred Havbåde - medlemsnyt og indbetaling af kontingent.

Kære alle
Hermed årets første medlemsnyt.

Det er også tid for indbetaling af årets kontingent. På seneste generalforsamling blev det vedtaget at forhøje kontingentet for første gang i øvrigt. Derfor er satserne for et årligt medlemskab nu 200 kr. for enkeltpersoner, 300 kr. for par/familie/husstand og 1500 kr. for virksomheder/foreninger mv. pr. år (medlemmer af bådelagene betaler kontingent til Havbådeforeningen samtidig med deres medlemskab af et bådelag).

Beløbet kan indbetales direkte til foreningens konto i Klim Sparekasse,
reg.nr. 9135 kontonr. 0000095133 eller via giro til netbank på: +73 <85934503>. Der kan også indbetales på MobilePay 204767 – husk at skrive navn og gerne e-mailadresse.

Det vil være dejligt at få kontingentindbetalingerne snarest, men senest 15. marts. Hvis nogen ikke ønsker at fortsætte medlemskabet, hvilket vi selvfølgelig ikke håber, så vil vi meget gerne modtage en mail, så I kan slettes af listen. Send mailen til
info@havbaade.dk

Der er kommet et par enkelte afbud til foredraget på onsdag, så der er plads til et par stykker mere - send en mail til
info@havbaade.dk.

Mange hilsner Pipsen
20700870
Han Herred Havbåde
www.havbaade.dk

page1image64138624
Han Herred Havbåde Medlemsnyt
page1image64441184
Bådene på stranden 2. februar. Foto: Pipsen
I januar blev arbejdet med Hebron færdigt, og det blev tid til den helt store skiftedag. Hebron blev trukket et godt stykke ud på stranden, flad- båden fra Tornby kom ind i værftet, og Maagen fra Vorupør blev trukket helt op til værftet. Peter er gået i gang med at udskifte bundstokke/ spanter i fladbåden. Dels er de meget krumme, og dels er de sat fast med trænagler, så det bliver en spændende og udfordrende proces at få lavet
nye af dem. Stævnen skal også skiftes, ligesom essingen og det øverste bord. TV2 Nord var forbi en formiddag, og klippet kan ses på www.kort­ link.dk/2k2cy (nyhedsudsendelse fra 01.02.23).
1. februar startede Aksel Munk-Hansen som lærling i værftet. Aksel skal færdiggøre sin ud- dannelse som bådebygger hos os, efter han de seneste par år har været i lære på et andet værft. Aksel vil gerne lære klinkbygningsteknikken. Han og René kender hinanden fra bådebygger- skolen, og de er ved at sætte nye bord i Maagen. Det er de bord, der sidder inde bag kølerørene, der nu trænger til en udskiftning.
Sebbe Als, der er en rekonstruktion af et vikingeskib, står udenfor værftet, indtil den skal ind at have en ny køl. I værftet ligger en 16 meter lang ”pind” og venter på, at Peter og de andre skal få den formet til en køl.
Otto står også uden for værftet. Når de andre arbejdsopgaver er færdige, kommer den ind i
page1image64285872
Aksel og René i gang med de nye bord på Maagen. Foto: Pipsen
Medlemsnyt for Han Herred Havbåde
Februar 2023
page2image64111840
Fladbåden og Sebbe Als. Foto: Pipsen
værftet, og renoveringen kan påbegyndes. Til det er vi ved at samle al det materiale, vi kan finde frem om den. Da den blev bygget i 1898, blev den rigget med to master, og der var ingen maskine i den. I 1914 blev den første ma-
skine lagt i, så vidt vi kan finde ud af, og i den forbindelse blev mesanmasten (den agterste) taget ned. Planen er, at den igen skal rigges op med to master. Det vil betyde, at den bliver lettere at håndtere, når man skal sejle med den. Desværre er det endnu ikke lykkedes os at finde et billede af Otto med den oprindelige rigning, men vi har et billede af et søsterskib.
Otto er igennem dens lange liv blevet fornyet flere gange, og derfor er det også lidt af en op- gave at gå på jagt efter, hvordan den oprindelig har været indrettet. Den originale tilsynsbog, hvor den slags bliver skrevet ned i, og hvor der står, når der forandres på tingene, er desværre gået tabt, så vi har kun den, der gælder fra 1967,
men her er der også rigtig mange informationer, man kan blive klogere af.
Bådelagsbådene er så småt ved at komme i gang med fiskeriet igen. Det er med at finde de dage, hvor det er stille vejr, for blæsevejr har vi haft masser af. Heldigvis er der fisk at fange – både torsk og isinger. Det har ellers været svært at finde fisk tæt på land, så bådene i Thorupstrand er begyndt at gå ud til ”revet”. Det er der, hvor skrænten ned mod Norske Rende begynder – knap 30 sømil ude, som svarer til godt 4 timers sejlads. Herfra er de kommet i land med fine store torsk, store kul- ler, langer, havtaske mm.
Kontingent
På generalforsamlingen i 2022 blev det beslut- tet at hæve beløbet for medlemskab. Det har ikke været reguleret, siden de første meldte sig
Medlemsnyt for Han Herred Havbåde
En ny og krum bundstok i fladbåden. Foto: Pipsen
ind i 2007. Derfor er satserne for et årligt med- lemskab nu 200 kr. for enkeltpersoner, 300 kr. for par/familie/husstand og 1500 kr. for virk- somheder/foreninger mv. pr. år (medlemmer af bådelagene betaler kontingent til Havbåde­ foreningen samtidig med deres medlemskab af et bådelag).
Beløbet kan indbetales direkte til forenin- gens konto i Klim Sparekasse, reg.nr. 9135 kontonr. 0000095133 eller via giro til netbank på: +73 <85934503>. Der kan også indbetales på MobilePay 204767 – husk at skrive navn og gerne e-mailadresse.
Det vil være dejligt at få kontingent­ indbetalingerne snarest, men senest 15. marts.
Hvis nogen ikke ønsker at fortsætte med- lemskabet, hvilket vi selvfølgelig ikke håber, så vil vi meget gerne modtage en mail, så I kan slettes af listen. Send mailen til info@havbaade.dk
Kalender
Første lørdag i hver måned kl. 11-15
Åbent i værftet og Havbådehuset
Onsdag 15. februar
Foredraget med Anne Haubek og Thomas Ubbesen er udsolgt
Lørdag 1. april
Sammenskudsgilde
Torsdag 6. til mandag 10. april
Kunstudstilling i Havbådehuset fra kl. 10-17
Lørdag 15. maj kl. 14
Generalforsamling
Søndag 4. juni
Vild Middag
www.havbaade.dk
page3image64251440
Februar 2023
page4image63997568
Elbo 1. februar. Foto: Pipsen
Foreningen
Han Herred Havbåde
Bestyrelsesformand
Etnolog Thomas Højrup, Thorupstrandvej 267, Thorupstrand, 9690 Fjerritslev, telefon 51 29 90 49, thomas@havbaade.dk
Han Herred Havbådebyggeri
Slettestrandvej 158-162, 9690 Fjerritslev
Bådebygger
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs, 7742 Vesløs, telefon 97 99 36 90, mobil 40 27 45 07, petermadsboll@icloud.com
Forsknings- og formidlingsmedarbejder
Etnolog Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen, Thorupstrandvej 267, Thorupstrand, 9690 Fjerritslev, telefon 20 70 08 70, pipsen@havbaade.dk
Lild Strand Bådelag
Jørgen Leegaard, telefon 20 44 44 53, jjleegaard@icloud.com
Elbo Bådelag
Villy Schmidt, telefon 42 68 06 14, villy_schmidt@mail.dk
Jammerbugt Bådelag
Erich Borup, telefon 23 71 18 51, erichborup6@gmail.com
Nordvest Bådelag
Hans Peter Brandi Nielsen, telefon 40 74 40 58, hanspeterbrandi@gmail.com
Anna af Slettestrand Bådelag
Leif Andersen, telefon 41 11 17 28, leifka56@youmail.dk
Husk at oplyse din e-mailadresse!
Det er vigtigt, at vi har e-mailadresser på flest mulige medlemmer, da vi ikke blot udsender medlemsnyt som pdf- udgave, men også informerer om forskellige nyheder og tiltag på andre tidspunkter. Send din w-mailadresse – også hvis du har fået ny – til pipsen@havbaade.dk Gælder også, hvis du ikke modtager e-mail, selv om du allerede har oplyst din e-mailadresse.
DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
Vi investerer i din fremtid
Følg Han Herred Havbåde på
page4image63997776
Redaktion
Kirsten Monrad Hansen pipsen@havbaade.dk
Bladet kan også læses i pdf-udgave på vores hjemmeside www.havbaade.dk Se endvidere åbningstider m.v. på hjemmesiden
En af bundstokkene fra fladbåden med trænagler. Foto: Pipsen
Medlemsnyt for Han Herred Havbåde
Februar 202324. januar 2023

Hej alle medlemmer af bådlaug Skarreklit

Hermed til orientering fra bestyrelsesmøder i Han Herred Havbåde og Skarreklit bådlaug.

Vi ser frem til at det forhåbenligt bliver bedre vejr i februar så vi kan komme ud at fiske igen

Husk kontingent 1200 kr som kan indbetales på konto 9114 0001742256

Vh
Jørgen

_______________________________________

Referat bestyrelsesmøde i bådlaug den 18/1 2023
 
 
!. Regnskab gennemgået rettet til godkendelse på næste møde .
 
2. nye skipper inviteres til instruktion i båd og sejltur først i februar
De nye skipper er: Per Vilsen, Bjarke Madsen og Klaus Røge.
 
3. Generalforsamling er fastsat til onsdag den 29/3 2023 kl. 19  i madpakkehus
Der serveres 3 stk. smørbrød til medlemmer.
 
4. Der var enighed om at arbejde for bådtræf, fiskeauktion i forbindelse med 10 års jubilæum for bådlaug og udgivelse af bog om skarreklit. Dato fastsættes senere i samarbejde med fiskeriforening vi tænker en gang i juli.
 
5 Kølhaling så snart vejret tillader det.
 
Referent
 
Jørgen Leegaard


19. december 2022
Jule og nytårshilsen
Kære medlemmer af bådlaug Skarreklit. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår
Bestyrelsen vil gerne takke for hyggeligt og givende samvær i året der er gået, og vi ser frem til et nytår hvor vi får glæde af vores fine kystbåd Skarreklit, som i 2023 har 10-års jubilæum.
I den anledning vil der fra Han Herred Havbåde blive udgivet en bog om Skarreklit historie fra 1962 til 2023.Derfor efterlyses gode fotos af båden/fisketure og landingsplads som kan sendes til jjleegaard@icloud.com
Vi er for tiden 35 medlemmer, og en del som vil melde sig ind fra nytår. Der er desuden udsigt til at vi får 3 nye skippere i det nye år.
Kontingent for 2023 som er 1.200 kr. Halv pris for børn og børnebørn under 18 år. Beløbet indbetales på bådlaugets konto 9114 0001742256 sparekassen Thy med angivelse af navn.
På bestyrelsens vegne Jørgen Leegaard
Nøjagtig kopi (17,5 cm)af kystbåden SKARREKLIT da den gik ud af værftet 2013. kr. 700 kan bestilles på tlf. 20444453Stacks Image 108

18.december 2022
Kære alle
Hermed årets sidste medlemsnyt fra Han Herred Havbåde.
Mange hilsner Pipsen
Han Herred Havbåde
Mobil: 2070 0870

www.havbaade.dk

page1image40404816
Jul 2022
Han Herred Havbåde
page1image40405024 page1image40404608 page1image40405232
Herover Sebbe Als. Til højre Otto.
Indenfor en måned her sidst på året, har havbådene fået ”fløjet” to meget forskellige og meget spændende skibe ind til værftet.
Vikingeskibet Sebbe Als kommer fra Augustenborg. Skibet er en kopi af Skuldelev 5 vraget, der blev fundet i Ros- kilde fjord, og man kan læse mere om historien og bygningen af rekonstruktionen her: http://www.sebbeals.dk/. Sebbe Als skal have skiftet kølen og de nederste bord. Det originale Skuldelev 5 er dateret til ca. 1050.
Otto er noget yngre, da den er bygget i Frederikssund i 1899. Den skal totalrenoveres på værftet de kommende år. Begge opgaver er utrolig spændende, og heldigvis har vi til næste år to lærlinge, der skal prøve kræfter med klink- bygningen.
Med dette sidste medlemsnyt i 2022 ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

page2image41436592I 2023 har vi i havbåderegi tænkt på forskellige mulige arrangementer, vi kan afholde i havbådehuset - foredrag, koncert, sammenkomster etc. (Gode ideer modtages gerne.) Vi starter onsdag d. 15. februar kl. 19 med nedenstå- ende højaktuelle foredrag. Anne Haubek er mangeårigt medlem af havbådene og er kommet i Slettestand igennem mange år. Entré 75 kr. og det er inkl. en kop kaffe eller te og lidt kage. Hvis I vil have en billet, så send allerede nu en mail til info@havbaade.dk. Vel mødt.

*
FRA ISHAVET TIL KRIGEN I UKRAINE – MØDER MED MENNESKER I RUSLANDS GRÆNSELAND
Krig er igen en realitet i Europa – og det i en målestok og gru, som ingen havde fantasi til at forestille sig, at vi skulle opleve i vores tid. Men hvordan er det kommet så vidt? Og hvad er det dybest set, der - som et moderne jerntæppe – har sønderrevet og delt vores kontinent, så øst og vest dårligt kan forstå og tale med hinanden længe- re?
Mens krigen har raset i Ukraine, har journalisterne og Østeuropa-kenderne Anne Haubek og Thomas Ubbesen rejst tæt op ad den russiske grænsen fra Ishavet i nord til Sortehavet og Ukraines rygende slagmarker i syd. Undervejs har de mødt og talt med snesevis af de hverdagsmennesker – russere, finner, baltere, polakker, ukrainere, moldove- re og mange andre – som dagligt er tvunget til at leve med fjenden, løgnen og ondskaben som nærmeste nabo.
Historien om hele den lange og dramatiske rejse er beskrevet i bogen ’I skyggen af det nye jerntæppe – møder med Ruslands naboer fra Ishavet til Sortehavet’, som er udkommet på Gyldendals forlag. Mød de to journalister til et levende foredrag, der går helt tæt på bevægende menneskeskæbner langs det 21. århundredes østfront.4.12.2022

God aften medlemmer af bådlaug skarreklit
Der er pilketur tirsdag den 6/12 fra kl 8 30 til 15 30 med Jørgen Nissen som skipper.
Han sejler 12 mil ud hvor der var 66 torsk sidste gang båden var på havet.
Tilmelding ved at trykke svar på denne mail.

Vh
Jørgen


NB. Send gerne billeder fra fangsten ! Christen


Hallo , hallo
Så må der være gode torskebilleder til hjemmesiden !! På forhånd tak. Christen


Den 14. nov. 2022 kl. 17.42 skrev Jørgen Leegaard <jjleegaard@icloud.com>:

God aften alle medlemmer af bådlaug skarreklit.
Søndag var der pilketur med Jørgen Nissen som skipper og desvære kun 4 medlemmer som havde tid.
Der var ikke meget vand på revlen da de skulle i land men efter en 1/2 time lykkedes det at komme over revlen med den store last af torsk. I alt 66 stk gode torsk.
Med de høje oliepriser vil vi gerne have flere med på havet så vi kan holde prisen.
Den første uge af december har vore skippere tid igen så hold øje med vejrudsigt og jeres mailbox så henter vi en last mere.
Vh
Jørgen


11. november 2022
God aften medlemmer af skarreklit bådlaug
Søndag den 13/11 kl 8 til 16 er der pilketur med Jørgen Nissen som skipper, han sejler 12 mil ud hvor de store torsk er.
Tilmelding ved at trykke på svar på denne mail.
Vh
Jørgen
2044445329. okt. 2022
Hej alle medlemmer af bådlaug skarreklit
Søndag den 30/10 kl 8 til 16 er der pilketur med Palle og Jørgen som skipper som i fælleskab vil sejle til de gode fiskeplasser hvor de store torsk er.

Tilmelding hurtigst mulig ved at bruge svar på denne mail. og senest kl 18 lørdag.

Vh
Jørgen Leegaard
20444453

Ps husk vi overgår til vintertid i natDen 25. okt. 2022 kl. 14.09 skrev <pipsen@havbaade.dk> <pipsen@havbaade.dk>:
Kære formænd

Vil I sende videre til jeres medlemmer?

Kære alle bådelagsmedlemmer

På tirsdag d. 1. november er det 15 år siden, at Peter startede som bådebygger i Han Herred Havbåde – dengang i redningsstationen. Det vil vi fejre med pølser og øl fra kl. 15.30. Vel mødt.

På bestyrelsens vegne, mange hilsner Pipsen
20700870
Han Herred Havbåde
www.havbaade.dkDen 25. okt. 2022
God dag alle medlemmer af bådlaug Skarreklit
Vores formand Søren O Jensen har meddelt bestyrelsen at han af helbredsmæssige årsager ønsker at fratræde sin post som formand og medlem af bestyrelsen. Vi har i dag haft bestyrelsesmøde hvor Villy Petersen som er 1 suppleant er indtrådt i bestyrelsen og jørgen Leegaard som er næstformand varetager formandshvervet indtil generalforsamling.
Vi havde en lang snak om hvordan vi får skarreklit mere på havet og vi vil forsøge med kortere varsel om sejlture da det er svært at forudsige vejret 2 dage før. Vi vil opfordre dem som kan og har lyst til at uddanne sig som skipper til at kontakte os så vi kan få en snak om det, vi mangler skipper
På bestyrelsens vegne
Jørgen Leegaard 2044445318.oktober 2022
Kære alle
Hermed et friskt medlemsnyt.

Mange hilsner Pipsen
Han Herred Havbåde
Mobil: 2070 0870
www.havbaade.dk

Oktoberhilsen KLIK
6. okt 2022

God dag alle medlemer af bådlaug skarreklit.

Jeg har fået Axel Simonsen til at lave denne kopi af vores båd.
Den består af 240 smådele og er flot udført og kan bestilles ved mig for 700kr.
Man er selvfølgelig velkommen til at se den her ved mig.
Kopien er 17,5 cm lang og i målestoksforhold 1 til 75.


Jørgen Leegaard
20444453

Stacks Image 72Sommer 2022


I al beskedenhed gør jeg opmærksom på feltet Filmarkiv nederst i kolonnen om indhold. Indholdet er en oversigt over film vedr. Lildstrand, som findes i ArkivThy.
VH Christen