16. april 2021

Kære alle
Så er der et medlemsnyt klar her efter vinteren. Det kan læses her:

https://www.havbaade.dk/medlemsnyt-april-2021.pdf

Solen skinner, det blæser lidt, men det ser jo heldigvis ud til, at vi går i mod lysere tider.


Mange hilsner Pipsen
Han Herred Havbåde
Mobil: 2070 0870
www.havbaade.dk

_______________________________________________
9. april 1945

Hej alle 

Vi  må desvære desvære aflyse arbejdet med udskiftning af wier søndag vinden vil ikke lægge sig og den går i nord så det vil vippe for meget til at det er til at arbejde med. 

vh
Jørgen 

_______________________________________________

7. april 2021


God aften medlemmer af lildstrand bådlaug Skarreklit

Søndag 11/4 kl 9 starter vi med at sætte båden i havet og frigøre blokken for at få den i land. Der skal isættes 10m  50mm wire  uden for blokken og der skal isættes ny 32mm hoved wire.
Vejrudsigten ser lovende ud men vi kan jo aldrig vide så hvis vi aflyser på grund af vejr sender vi mail ud lørdag aften.

Vi har virkelig brug for jeres hjælp så vi kan blive klar til fiskeri igen.
Giv besked  hvis i kan og vil hjælpe , gør det ved at trykke svar  eller  
jjleegaard@icloud.com  i må også gerne ringe 20444453

venlig hilsen 
Jørgen Leegaard


_______________________________________________
31. marts 2021

Der er en ændring i Bestyrelsen: Peter Nagel fratræder og Ole Svanborg indtræder.
Bestyrelsen takker Peter Nagel for stor indsats baseret på erfaring fra sejlads på havene som styrmand og skibsfører.
Samtidig kan Bestyrelsen melde, at Peter er klar til fisketure påny.
C Ax


_______________________________________________
18. marts 2021

Kære medlemmer,

Vi er alle meget utålmodige efter at komme i gang med fiskeriet igen, men så længe corona-restriktionerne med forsamlingsloftet på 5 personer udendørs gælder, må vi desværre væbne os med tålmodighed. Vi kan dog trøste os med, at vi erfaringsmæssigt skal nogle uger hen, før der er udsigt til noget udbytte af fisketure. Imidlertid er der som nedenfor nævnt forskellige nødvendige opgaver, der skal udføres, inden vi kan stævne ud.

Tjæring af Skarreklit
Nogle af os er gået i gang med denne lidt besværlige opgave, som skal udføres nu, da det er 8 år siden Skarreklit blev tjæret i forbindelse med restaureringen. Der er brug for flere hænder. Frivillige til at deltage kan melde sig hos Jørgen Leegaard på mail
jjleegaard@icloud.com - gerne i de kommende dage.

Reparation af ophalerspillets wire
I weekenden 10.-11. april planlægger vi reparation af wiren. Det kræver, at 10 mand arbejder i to grupper, den ene ombord i Skarreklit, den anden på land. Meld jer til dette arbejde hos Jørgen på
jjleegaard@icloud.com - også gerne snart.

Kølhaling af Skarreklit
Vi planlægger kølhaling i weekenden 12.-13. juni medhøjtryksspuling foretaget inden. Nærmere herom senere.

Nye rødspætte- og krabbegarn
Vi har indkøbt nye rødspætte- og krabbegarn til kommende garnture.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

_______________________________________________


Stacks Image 1756
Stacks Image 1748


19. december 2020

Kære medlemmer,

Vi i bestyrelsen ønsker jer alle og jeres familie en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.

Tak for godt og kammeratligt samarbejde i forbindelse med bådelaugets aktiviteter i det forløbne år. Vi ser frem til at mødes igen i det kommende år.

.......og så vil vi lige minde medlemmer, som evt. endnu ikke har betalt kontingent, om at indbetale kr. 1.200,00 til bådelaugets nedenstående bankkonto.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Lildstrand Bådelaug
Email: skarreklit@hotmail.com
Hjemmeside: www.skarreklit.dk
Bankkonto: Sparekassen Thy,
kontonr. 9114-0001742256

_______________________________________________
18. december 2020

Hilsen fra Pipsen
Stacks Image 1734

_______________________________________________
25. november 2020

Kære medlemmer,

Der er pilketur på lørdag den 28. november kl. 8-15.30 med Jørgen Nissen som skipper. 

Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail jjleegaard@icloud.com,. senest fredag den 27. kl. 19.00. Deltagere, der ikke kan betale for turen med MobilePay, bedes medbringe præcist kr. 160 i kontanter (kr. 20 pr. time + kr. 10 til is).

I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked.

Deltagerne bedes parkere deres biler på P-pladsen til højre/øst for Landingspladsen.

Og så er det ved være tid til betaling af kontingentet for 2021, kr. 1200, på vores nedenfor angivne konto hos Sparekassen Thy. Kontingentet bedes indbetalt inden 1. januar.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent


Lildstrand Bådelaug
Email: skarreklit@hotmail.com
Hjemmeside: www.skarreklit.dk
Bankkonto: Sparekassen Thy,
kontonr. 9114-0001742256

_______________________________________________
24. november 2020

Kære medlemmer,

Der er garn/pilketur på fredag den 27.november kl. 8-14 med Søren O. Jensen som skipper. 

Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail jjleegaard@icloud.com,. senest torsdag den 26. kl. 19.00. Deltagere, der ikke kan betale for turen med MobilePay, bedes medbringe præcist kr. 130 i kontanter (kr. 20 pr. time + kr. 10 til is).

I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked.

Deltagerne bedes parkere deres biler på P-pladsen til højre for Landingspladsen.

Og så er det ved være tid til betaling af kontingentet for 2021, kr. 1200, på vores nedenfor angivne konto hos Sparekassen Thy. Kontingentet bedes indbetalt inden 1. januar.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

Lildstrand Bådelaug
Email: skarreklit@hotmail.com
Hjemmeside: www.skarreklit.dk
Bankkonto: Sparekassen Thy,
kontonr. 9114-0001742256

_______________________________________________
29. oktober 2020

Kære medlemmer,

Der er pilketur på lørdag den 31.oktober kl. 8-15.30 med Jørgen Nissen som skipper. Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail jjleegaard@icloud.com,. senest fredag den 30. kl. 19.00. Deltagere, der ikke kan betale for turen med MobilePay, bedes medbringe præcist kr. 160 i kontanter (kr. 20 pr. time + kr. 10 til is).

I tilfælde af aflysning, vil de tilmeldte få besked.

Deltagerne bedes parkere deres biler på P-pladsen til højre for Landingspladsen.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent


_______________________________________________
9. oktober 2020

Kære medlemmer,

Der er pilketur på mandag den 12.oktober kl. 8-15 med Palle Jensen som skipper. Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail jjleegaard@icloud.com

I tilfælde af aflysning, vil de tilmeldte få besked.

Deltagerne bedes parkere deres biler på P-pladsen til højre for Landingspladsen.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent


_______________________________________________
30. september 2020

Nyt fra Han Herred Havbåde
. Klik

_______________________________________________

28. september 2020


Kære medlemmer
Der er pilketur med Skarreklit onsdag den 30/9 afgang kl 8 og hjemkomst kl 15.
Søren O Jensen er Skipper

tilmelding til Jørgen Leegaard på mail 
jjleegaard@icloud.com

I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked på mail

Venlig Hilsen 
Jørgen Leegaard

________________________________

17. september 2020

Kære medlemmer,

Der er pilketur på lørdag den 19. september kl.8.00 - ca. 14.00 med Søren O. Jensen som skipper. Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail jjleegaard@icloud.com. I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked.

Deltagerne bedes parkere deres biler på P-pladsen, når man drejer til højre på Landingspladsen.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

________________________________
15. september 2020

Referat fra Generalforsamling i Hanherred Havbåde
. KLIK

________________________________
13. september 2020

Kære medlemmer,

Der er pilketur på tirsdag den 15. september kl.15.00 - ca. 20.00 med Søren O. Jensen som skipper. Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail jjleegaard@icloud.com. I tilfælde af aflysning, vil de tilmeldte få besked.

Deltagerne bedes parkere deres biler på P-pladsen, når man drejer til højre på Landingspladsen.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent
________________________________

17. august 2020

Kære medlemmer,

Der er pilketur på torsdag den 20. august kl. 8-16 med Jørgen Nissen som skipper. Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail jjleegaard@icloud.com. I tilfælde af aflysning, vil de tilmeldte få besked.

Deltagerne bedes parkere deres biler på P-pladsen, når man drejer til højre på Landingspladsen.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

________________________________


14. august 2020

Kære medlemmer,

Der er pilketur på søndag den 16. august kl. 8-15 med Palle Jensen som skipper. Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail jjleegaard@icloud.com. I tilfælde af aflysning, vil de tilmeldte få besked.

Deltagerne bedes parkere deres biler på P-pladsen, når man drejer til højre på Landingspladsen.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

________________________________
12. august 2020

Kære medlemmer,

Der er pilketur på fredag den 14. august kl. 17-22 med Søren O. Jensen som skipper. Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail jjleegaard@icloud.com. I tilfælde af aflysning, vil de tilmeldte få besked.

Deltagerne bedes parkere deres biler på P-pladsen, når man drejer til højre på Landingspladsen.

Vores medlemskontingent er som bekendt kr. 1.200 årligt, hvoraf kr. 150 går til Han Herred Havbåde og kr. 200 til Lildstrand Fiske og Spilhusforening, hvis faciliteter vi benytter. Medlemmer, der indmelder sig nu, skal betale kr. 1.700 for resten af året plus 2021. Et familiemedlemskontingent kan tegnes for børn og børnebørn under 18 år for kr. 600. Et medlem kan dermed medtage ét barn/barnebarn under 18 år ad gangen. Et familiemedlemskontingent for den resterende del af 2020 plus 2021 kan tegnes for kr. 900. 

Vi kan desuden tilbyde prøvetur for personer interesserede i medlemskab for kr. 350. Ved indmeldelse fratrækkes de kr. 200 fra kontingentet. Der er max. 2 prøvepladser på hver tur, og man kan selvfølgelig kun deltage i én prøvetur. 

Endelig skal vi minde om generalforsamlingen i Lildstrand Fiske og Spilhusforening. Se den vedhæftede dagsorden.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent


Lildstrand Bådelaug
Email: skarreklit@hotmail.com
Hjemmeside: www.skarreklit.dk
Bankkonto: Sparekassen Thy,
kontonr. 9114-0001742256

________________________________
11. august 2020

Kære alle

Der skal KØLHALING til - også på hjemmesiden. Hj.sidens kendte form er bibeholdt, men billedmaterialet er udvidet til underholdning i de mørke vintertimer. Bl. a. er der modtaget en række fine små video’er fra Søren O Jensen. Ses under VIDEO’er. Tak. Desuden er der systematiseret.
God fornøjelse.
Christen
PS. Vis indholdet til jeres - yngre - venner, så vi får rekruttering sat i værk
Stacks Image 1706
________________________________
4.8.2020

Kære medlemmer,

Der er pilketur på
fredag den 7. august kl. 17-22 med Palle Jensen som skipper. Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail jjleegaard@icloud.com.

Deltagerne bedes parkere deres biler på P-pladsen, når man drejer til højre på Landingspladsen.

søndag den 9. august kl. 9.00 skal blokken tages op. Der er brug for håndkraft til havs på båden og på land. I kan tilmelde jer hos Jørgen på hans mail.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

________________________________
4.8.2020

Hej alle 
Hermed indkaldelse til generalforsamling i Lildstrand Fiske og Spilhusforening.


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Onsdag d. 09.09.2020. kl. 19.00 i Hawboernes hus


Dagsorden


 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
 5. Regulering kontingent.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand ( Bjarne Holmgård.)
 8. Valg af bestyrelsesmedlem ( Lars Lynge.)
 9. Valg af bestyrelsesmedlem ( Jørgen Leegård.)
 10. Valg af kasserer (Svend Erik Thomsen.) for 1 år. Ønsker at stoppe.
 11. Valg af 1.ste suppleant ( Michael Schirmer)
 12. Valg af 4. suppleant. ( udgår iflg nye vedtægter.)
 13. Valg af revisor ( Frank Koldsgård.)
 14. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
d.26.08.2020 ( skriftligt)

p.b.v
Kass:
Svend-Erik Thomsen
mobil nr 26875456


Kontingent:

Kontingent skal være indbetalt senest d. 25.08.2020.
Kontingent er 700 kr.for båd incl medlem og 200 kr. for almindeligt medlemskab.
Kontingent incl moms
Indbetaling kan foretages på konto nr 9114 1090583294.

Obs: Medlemmer som også er medlemmer af ”Skarreklit bådelaug” skal ikke betale kontingent, da de afregnes samlet derfra.

Husk navn og adresse ved indbetaling så kassereren kan se hvem i er.
Husk at meddele adresse og mail ændringer til kasseren

mvh
kass
Svend Erik Thomsen

________________________________

4.8.2020

Hej Igen.
Peter Nagel går ud af bestyrelsen pga. sygdom.
Ole Svanborg indtræder.
Hilsen Søren O.

________________________________
2.8.2020

Søren O Jensen, skipper, sender fotos fra Pilketuren 1.8.2020
. KLIK

________________________________
30.7.2020

Dykkere på havbunden, også fra Lildstrand - Jørgen Leegaard har sendt et link.
KLIK

________________________________
20.7.2020

Kære medlemmer,

Da vi har fået flere forespørgsler om nyindmeldelser her i andet halvår, har bestyrelsen besluttet at tilbyde nye medlemmer at betale kr. 1700 (kr. 500 for resten af 2020 + kr. 1200 for 2021). Det samme gælder for et familiemedlemskab (altså udover ens eget medlemskab) for et barn/barnebarn under 18 år. som kan tages med ad gangen på fisketur. Det kan I meddele til venner og bekendte, som overvejer at melde sig ind.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

__________________________________
20.7.2020

Søren O. Jensen har sendt video’er optaget gennem flere år. Video’erne ses her
KLIK eller under linien “Billeder Bådlauget”
__________________________________
18.7.2020

Pilketur med Skarreklit den 17. juli, afgang kl. 08.00, hjemkomst kl. 16.00. Skipper Jørgen Nissen.
Fotos da vi sluttede i roligt vand
. Fangst flere store Torsk, mange Makreller, to Knurhaner og en Hornfisk.__________________________________
13.7.2020

Referat fra Generalforsamlingen 30.6.2020
. KLIK

__________________________________
13.7.2020

Kære medlemmer,


I morgen aften, tirsdag den 14. juli, kl. 17-22, henter vi krabbegarn, ordner dem og sætter dem ud igen. Der bliver måske også mulighed for at pilke, hvis der bliver tid. Søren O. Jensen er skipper. 


Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail: jjleegaard@icloud.com

Deltagerne bedes parkere deres biler bag hallen, d.v.s. drej til højre, når I kommer til landingspladsen.


I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked pr. mail.

Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

__________________________________

10-7.2020

Ja, vejret artede sig som ønsket, og med meget fint fremmøde nåede man næsten i mål. Søren O. og Christen tog sig tid til at tage nogle billeder.
Klik

__________________________________
8.7.2020

Kære medlemmer,

Vejrudsigten på fredag den 10. juli ser gunstig ud, så vi skal gerne have malet Skarreklit færdig. Vi håber derfor, at mange af jer vil give en hånd med. Man kan tilmelde sig hos Søren O. Jensen på mail s.o.j@altiboxmail.dk og/eller bare møde op på Landingspladsen på fredag kl. 8.00.

Vi håber på stort fremmøde.

Med venlig hilsen/Bestyrelsen

__________________________________
6.7.2020

Kære alle
 
Sammen med ønsket om en god sommer – med noget sommervejr, der forhåbentlig snart vender tilbage – vil jeg lige gøre opmærksom på et par arrangementer.
 
Allerførst gentager vi tilbuddet til medlemmer om en sejltur fra Slettestrand til Thorupstrand inkl. frokost og rundvisning. Det er allerede næste mandag d. 13. juli.
 
Desuden har havbådene i samarbejde med Destination Svinkløv-Slettestrand og Thorupstrand lavet ”Fortællinger på bænken”. Det er hver tirsdag eftermiddag i juli måned.
 
Samme tirsdage er der desuden Sange ved havet, men kun i godt vejr, for det kommer til at foregå udendørs i disse Coronatider.
 
For de af jer, der er på facebook kan I finde en række arrangementer på denne side:
https://www.facebook.com/Slettestrand.Thorupstrand/
 
Senere i juli udgiver havbådene desuden en bog om båden Jammerbugt, der bliver 10 år i år.
 
Mange hilsner Pipsen
Han Herred Havbåde
Mobil: 2070 0870
www.havbaade.dk
 
Stacks Image 1645
Stacks Image 1647
__________________________________
3.7.2020

Kære medlemmer,

Vi fortsætter med kølhalingen af Skarreklit i morgen, da vejrudsigten ser gunstig ud. Tilmeld jer hos Jørgen Leegaard på mail jjleegaard@icloud.com eller mød bare op i morgen kl. 9.00. Husk på, at vi ikke kommer ud at sejle igen, før båden er blevet kølhalet.


Venlig hilsen
Bestyrelsen

__________________________________
2.7.2020 kl 21.30

Kære medlemmer,

Skarreklit blev i formiddags gjort ryddelig og højtryksrenset (takket være to medlemmers indsats). Afhængigt af vejret kan vi i morgen fredag fra 8.00 til 13.00 male enten lukaf eller lønning indenbords. Frivillige, som vil deltage i arbejdet, bedes kontakte Jørgen Leegaard på mail jjleegaard@icloud.com eller bare møde op i morgen kl. 8.00.

Husk på, at vi ikke kommer ud at sejle igen, før båden er blevet kølhalet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

__________________________________.

Fra Morten 1.7.2020:
Aftentur 15.6.2020

Hej.
Else Dam bad mig sende nogle billeder fra aftenturen for et par uge siden. Du må gerne lægge dem du på bådlaugets hjemmeside. Jeg sender dem i flere mails fordi filerne er for store til at sende i en mail.
Med venlig hilsen
Morten Sonniks__________________________________.
Stacks Image 1612


Stacks Image 1614


Stacks Image 1622

Stacks Image 1624
__________________________________.

26.6.2020

Hej Christen.
D. 15.06.2020 var vi på aftentur 12 mand. Dejligt vejr lidt fisk til næsten alle.
D. 25.06.2020var vi på dagtur 7 mand. Dejligt vejr . Der blev fanget torsk, fjerising, knurhaner, sorte hummer, lyssej, gråtunge og ca 700 rødspætter.
Er der nogen der har billeder må i godt sende dem til
cax@dadlnet.dk
De bedste hilsner.
Søren O.
Skipper.
Billeder fra turen
__________________________________.
22. juni 2020

Kære medlemmer,


Der er garn- og pilketur med Skarreklit på torsdag den 25. juni, afgang kl. 7.00, hjemkomst kl. ca. 15.00. Først sætter vi rødspættegarn og lidt længere ude krabbegarn. Derefter pilker vi, henter garn og sejler hjem. Søren O. Jensen er skipper.


Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail: jjleegaard@icloud.com

Deltagerne bedes parkere deres biler bag hallen, d.v.s. drej til højre, når I kommer til landingspladsen.


I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked pr. mail.


Og så vil vi lige minde om bådelaugets generalforsamling tirsdag den 30. juni kl. 19.00 på Frøstrup Gl. Kro (se mail af 9. juni). Deltagerne bedes tilmelde sig hos Jørgen Leegaard på ovennævnte mail senest den 26. juni (af hensyn til bestilling af smørrebrød).

Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

__________________________________

16. juni 2020

Kære medlemmer,


I går havde vi en fin aftentur i meget smukt vejr, hvor der blev fisket en del makreller. Så vi gentager successen på fredag den 19. juni, afgang kl. 17.00, hjemkomst ca. kl. 22.00. Palle Jensen er skipper.

Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail:
jjleegaard@icloud.com

Deltagerne bedes parkere deres biler bag hallen, d.v.s. drej til højre, når I kommer til landingspladsen.


I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked pr. mail.


Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

__________________________________

13. juni

Kære medlemmer,


Der er aftenfisketur med Skarreklit på mandag den 15. juni, afgang kl. 17.00, hjemkomst ca. kl. 22.00. Makrellerne er kommet, så der skulle være gode fangstmuligheder.


Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail:
jjleegaard@icloud.com

Deltagerne bedes parkere deres biler bag hallen, d.v.s. drej til højre, når I kommer til landingspladsen.


I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked pr. mail.


Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

____________________________


Stacks Image 1591
9. juni 2020

Kære medlemmer,

Hermed indkalder vi til bådelaugets årlige generalforsamling tirsdag den 30. juni 2020, kl. 19.00 på Frøstrup Gl. Kro. Dagsorden ifølge vedtægterne (se vores hjemmeside
www.skarreklit.dk). Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes sendt pr. mail til bestyrelsen senest en uge inden generalforsamlingen.

Der vil som sædvanligt blive serveret en øl og smørrebrød. Af hensyn til bestillingen bedes I senest fredag den 26. juni give besked til Jørgen Leegaard om deltagelse på mail:
jjleegaard@icloud.com.

Vi benytter denne lejlighed til at meddele, at Skarreklit vil blive kølhalet lørdag den 4. juli, hvor vi går i gang kl. 9.00. Vi håber, at mange vil give en hånd med ved denne festlige begivenhed. Tilmelding til Jørgen Leegaard. Der vil efterfølgende blive serveret pølser og forfriskninger.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

______________________________________________

4. juni 2020


Kære alle

Under forudsætning af, at det bliver muligt at samles indendørs, indkaldes hermed til generalforsamling samt ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 20. juni kl. 14. Vedhæftet er de to dagsordener samt forslaget til vedtægtsændringer.

Med baggrund i coronasituationen er det i år kun muligt at deltage, hvis man har tilmeldt sig på forhånd. Send en mail til
info@havbaade.dk senest d. 18. juni. Regnskabet kan også rekvireres på mail 8 dage før dvs. d. 12. juni på samme mailadresse.

Husk der er arbejdsdag lørdag d. 13. juni kl. 9.30 - jeg vil også meget gerne have tilmeldinger til dette -
pipsen@havbaade.dk, men da det foregår udendørs, så håber jeg ikke, vi løber ind i problemer. Vi starter med en bid brød samtidig med, at vi fordeler opgaverne, og der sluttes af med en let frokost.

Husk også, at det er muligt for medlemmer at komme med på en sejltur fra Slettestrand til Thorupstrand mandag (jeg fik skrevet lørdag i forrige mail) d. 13. juli. For mere information se min mail fra sidste uge.

Mange hilsner Pipsen
Han Herred Havbåde
Mobil: 2070 0870
www.havbaade.dk

Han Herred Havbåde Skærmbillede 2020-06-05 kl. 17.20.52

afholder lørdag d. 20. juni 2020 kl. 14.00
generalforsamling i Havbådehuset,
Slettestrandvej 162, 9690 Fjerritslev
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens årsberetning
3) Godkendelse af årsregnskab
4) Fremlæggelse af budget for det kommende år
5) Fastsættelse af medlemskontingent
7) Indkomne forslag
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af to suppleanter
10) Valg af revisor
11) Vedtægtsændringer
12) Evt.
.

Han Herred Havbåde Skærmbillede 2020-06-05 kl. 17.20.52

afholder ekstraordinær generalforsamling
lørdag d. 20. juni 2020 umiddelbart efter
den ordinære generalforsamling i
Havbådehuset,
Slettestrandvej 162, 9690 Fjerritslev
Dagsorden
1) Vedtægtsændringer Om Vedtægter/-ændringer
KLIK

________________________________________
31.5.2020

Kære medlemmer,
Der er pilketur med Skarreklit på onsdag den 3. juni, afgang kl. 08.00, hjemkomst ca. kl. 14.00. Jørgen Nissen er skipper.

Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail: jjleegaard@icloud.com
Deltagerne bedes parkere deres biler bag hallen, d.v.s. drej til højre, når I kommer til landingspladsen.

I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked pr. mail.

Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent


Stacks Image 1561
____________________________________________
29.5.2020

HASTER

Kære medlemmer,


NB: Meget kort varsel. Vi beklager.


Der er pilketur med Skarreklit IMORGEN lørdag den 30. maj, afgang kl. 07.00, hjemkomst ca. 14-15.00. René Bliksted Larsen er skipper.


Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail:
jjleegaard@icloud.com. NB: Senest i aften kl. 20.00.

Deltagerne bedes parkere deres biler bag hallen, d.v.s. drej til højre, når I kommer til landingspladsen.

I tilfælde af aflysning/for få tilmeldte vil de tilmeldte få besked pr. mail


Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

______________________________________________

27.5.2020

Kære alle

Nu da Danmark er ved at åbne igen, så åbner vi også for arrangementer i Havbådene. Vedhæftet er en plakat med et tilbud om medlemssejlads på lørdag d. 30. maj (der gentages lørdag d. 13. juli). Der er mange medlemmer, der har efterspurgt en mulighed for at få en sejltur med en af foreningens både, og derfor har vi i samarbejde med Thorupstrand Fiskehus lavet dette arrangement. Og indtil videre ser det ud til, at vejret er med os :)

Lørdag d. 13. juni kl. 9.30 afholder vi årets arbejdsdag i Slettestrand - hvor alle er velkomne. Der startes med kaffe og brød, hvor vi fordeler arbejdsopgaverne, og der afsluttes med frokost. Vi tager alle forholdsregler i forhold til Covid 19, så måske bliver det hele udendørs - vi ser og holder afstand.

Lørdag d. 20. juni kl. 14 afholdes der generalforsamling og umiddelbart efter ekstraordinær generalforsamling (vedtægtsændringer) - indkaldelse kommer snarest.
Mange hilsner Pipsen
Han Herred Havbåde
Mobil: 2070 0870
www.havbaade.dk
Stacks Image 1548

___________________________________30.4.2020

Kære medlemmer,

Der er pilke- og garntur med Skarreklit på lørdag den 2. maj, afgang kl. 07.00, hjemkomst 15.00. Peter Nagel er skipper.


Der kan højst deltage 10 personer, så at vi kan holde en passende afstand mellem hinanden, og der vil ikke være adgang til lukaferne, ligesom kun skipper eller rorgænger har adgang til styrehuset.

Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail: jjleegaard@icloud.com

Deltagerne bedes parkere deres biler bag hallen, d.v.s. drej til højre, når I kommer til landingspladsen.

I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked.


Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

________________________________________________________

22.4.2020

Kære medlemmer,
Der har allerede nu meldt sig så mange deltagere i pilketuren med Skarreklit på lørdag den 25. april, at der ikke er flere ledige pladser. Imidlertid er der også pilketur søndag den 26. april (afgang kl. 7.00) med Peter Nagel som skipper og tirsdag den 28. april (afgang kl. 8.00) med Jørgen Nissen som skipper.

Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail: jjleegaard@icloud.com

Deltagerne bedes parkere deres biler bag hallen, d.v.s. drej til højre, når I kommer til landingspladsen.

I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked.


Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

________________________________________________________Stacks Image 1527
22.4.2020

Kære medlemmer,
Der har allerede nu meldt sig så mange deltagere i pilketuren med Skarreklit på lørdag den 25. april, at der ikke er flere ledige pladser. Imidlertid er der også pilketur søndag den 26. april (afgang kl. 7.00) med Peter Nagel som skipper og tirsdag den 28. april (afgang kl. 8.00) med Jørgen Nissen som skipper.

Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail: jjleegaard@icloud.com

Deltagerne bedes parkere deres biler bag hallen, d.v.s. drej til højre, når I kommer til landingspladsen.

I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked.


Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

________________________________________________________

21.4.2020

Kære medlemmer,
Da der er lempet lidt på restriktionerne til bekæmpelse af coronavirus, kan vi nu genoptage fisketurene. Der er derfor pilketur med Skarreklit på lørdag den 25. april, afgang kl. 07.00. René Bliksted Larsen er skipper.


Der kan højst deltage 10 personer, så at vi kan holde en passende afstand mellem hinanden, og der vil ikke være adgang til lukaferne, ligesom kun skipper eller rorgænger har adgang til styrehuset.

Tilmelding til Jørgen Leegaard på mail: jjleegaard@icloud.com

Deltagerne bedes parkere deres biler bag hallen, d.v.s. drej til højre, når I kommer til landingspladsen.

I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få besked.


Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

________________________________________________________

28.3.2020


Kære alle

Hermed årets første medlemsnyt. Du kan downloade det i pdf her:

http://www.havbaade.dk/medlemsnyt-marts-2020.pdf

Eller se det på hjemmesiden her:
http://www.havbaade.dk/medlemsnyt/


Når vi igen  lukker op i havbådehuset, er du også velkommen til at hente et trykt eksemplar.


Mange hilsner Pipsen
Han Herred Havbåde
Mobil: 2070 0870
www.havbaade.dk

____________________________________________________________________________
28.3.2020

Kære medlemmer,

Da flere har spurgt om det, vil vi hermed informere jer alle, om at der ikke bliver fisketure, så længe de nuværende forholdsregler mod udbredelsen af coronavirus varer.

Pas godt på jer selv.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

__________________________________________________________
24. marts 2020

Kære medlemmer,

Som følge af COVID19-epidemien og de forholdsregler, som myndighederne har indført, aflyses bådelaugets generalforsamling den 6. april. Vi vil søge den afholdt senere på året, når forholdene tillader det.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

_____________________________________________________________________
3.3.2020

Hej Alle

Kalenderen siger det er forår så hvis der er nogen som kan få tid lørdag fra 9 til 12 med klargøring af båd og garnspil, rengøring, splejsning af wirer, svejsning, flytning af båden på stranden.

Der er opgaver nok vi laver det vi kan nå.
Send lige en mail hvis i kommer på

jjleegaard@icloud.com  Bare tryk svar

Vh
jørgen Leegaard

________________________________________
16.2.2020

Kære medlemmer,


Vi er nu begyndt at planlægge nogle af dette års aktiviteter. I den forbindelse vil vi gerne minde de medlemmer, som endnu ikke har gjort det, om at betale kontingentet for 2020, kr. 1.200. Det bedes indbetalt på den nedenfor angivne bankkonto. Opgiv venligst navn.


Mandag den 6. april kl. 19.00 afholder vi generalforsamling på Frøstrup Gamle Kro. Dagsorden ifølge vedtægterne. Der vil som vanligt blive budt på en øl og smørrebrød. Nærmere om tilmelding følger.


Med forbehold for vejret sigter vi imod kølhaling af Skarreklit og evt. gennemsyn af wiren i weekenden 16.-17. maj.


I weekenden 25.-26. juli planlægger vi at afholde bådetræf på landingspladsen som i 2016 og 2018. 

Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent


Lildstrand Bådelaug
Email: skarreklit@hotmail.com
Hjemmeside: www.skarreklit.dk
Bankkonto: Sparekassen Thy,
kontonr. 9114-0001742256


______________________________________


14. Okt 2019

Kære medlemmer,

Han Herred Havbåde afholder i vinter
duelighedskursus i Havbådehuset, Slettestrand, med start mandag den 21. oktober, kl. 19-21. Henvendelse og tilmelding kan ske til Per Hansen på telefon 2993 9628 eller på mail virkelyst45@gmail.com 

Kurset afsluttes med en praktisk prøve til foråret.

Vedhæftet referat af bestyrelsesmøde i Han Herred Havbåde den 26. september.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

Referat
Klik


_________________________________________________
12. Sept. 2019

Se her !

Per Vendelbo fortæller om fiskeri med den nybyggede Skarreklit____________________________________________________

14. Sept. 2019


Else Dam fotograferede og Jørgen Leegaard poserede i spilhuset søndag d. 25. august 2019, da starten gik til pilketur. Else Dam: “der var masser af makrel og torsk”. Billeder fra båden: Peter Nagel.
_____________________________________________

Seneste aktiviteter


Makreltur søndag den 1. september
Pilketur/torsk onsdag den 4. september
Pilketur søndag d. 25. August

Pilketur torsdag den 18. juli
Pilketur tirsdag den 9. juli


+ nedenfor stående

__________________________________

6. August 2019

Hej Christen.
Vi var på tur i lørdags og fangede 400 makral, en knurhane. en rødspætte på pilk og 6 - 8 torsk. 
Jeg sender et billede af Michal og hans flotte torsk, torsken er den til venstre.
Ellers en rigtig god dag.
De bedste hilsner
Søren O.

.
Stacks Image 1263
_______________________________________
27.7.2019

Rapport fra Pilketuren igår v/Christen________________________________________________________
27.6.2019

Sådan!

/ChrSøndag da der var fisketur og Skarreklit skulle trækkes på havet gik weieren ude i havet i stykker og blokken kom i land

Det viste sig at det var weirøjet i stroppe nr 2 fra blokken som var gået op, dette burde ikke kunne ske men der var tæring i samlingen.

Tirsdag kl 16 mødtes vi ved Skarreklit og var klar til at skubbe båden i havet med en gummiged Søren. Ole og Rene sejlede ud med båden medens Agner,Per,Jens Erik og jørgen tog arbejdet på land.

Kl 20 15 var Skarreklit på land og arbejdet med udlægning af blok var udført i smuk vindstille vejr og kl 20 var det kuling så tak til alle for hurtig til at hjælpe


Venlig hilsen
Bestyrelsen/Jørgen

Fotos
KLIK

_______________________

21.6.2019

Hav og Himmel

Stacks Image 1233

Fernisering søndag d. 30. juni kl. 15

I Havbådehuset udstiller Marianne Dotzek fra Hamborg sine fotografier fra Han Herred.
Siden sin tidlige barndom har Marianne været fascineret af det at male og arbejde med farver. Som 18 årig købte hun sit første kamera, og siden har både maleriet og fotografiet været en fast bestanddel af hendes liv. Med sine fotografier forsøger hun at fastholde øjeblikket ind i et åndeløst flow af undren. Motiverne er, som hun finder dem, uden filtre eller andre tricks.
Marianne har desuden sit landart-projekt for fred og kærlig-hed – stenmosaikken Lady Ellidsbøl - ved Ellidsbøl strand.
Udstillingen i Havbådehuset er åben alle dage hen over sommeren
.

/
Kære alle

Rigtig god sommer - som vi håber bliver mindre våd fremover. Vedhæftet invitation til fotoudstilling i havbådehuset.

Mange hilsner Pipsen
Han Herred Havbåde
Mobil: 2070 0870
www.havbaade.dk
_______________________________


14.6.2019

Lildstrand Bådelaug. Male- og kalkedag

Kystterrasser ved Lildstrand LandingspladsKære medlemmer,

På tirsdag den 18. juni kl. 10.00 og onsdag den 19. er der maling og kalkning af bygninger på landingspladsen. I må meget gerne melde jer til deltagelse ved at sende en mail til Jørgen Leegaard på jjleegaard@icloud.com.

Desuden vil vi opfordre jer til at klikke på nedenstående link og “like” projektet til etablering af to kystterrasser ved Landingspladsen. Vi skal op på mindst 200 likes for at få virkeliggjort projektet. I må også gerne opfordre venner og bekendte til at gå ind og like.

https://www.undervaerker.dk/projekter/2019%20foraar_efteraar/kystterrasserilildstrand

Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

NB: Denne mail sendes undtagelsesvist og af uransagelige tekniske årsager fra min private mail. I skal ikke besvare den, men skrive til Jørgens ovenangivne mailadresse, hvis I melder jer til male- og kalkedag.

________________________________

22.5.2019

Jørgen Leegaard meddeler, at deltagerne på turen 21. Maj 2019 fangede 53 torsk.
Desværre tog ingen af deltagerne fotos ! (De havde nok ikke tid ).
Vh
Christen
_________________________________
Stacks Image 1210

12.6.2019
Lars Monczuk sender et billede fra turen 10.6. Det ser ud til at være en fin pilketur. Men var der fisk ?
/Chr

____________________________________
12.5.2019

Der er kommet billeder fra pilketur 28.4.2019.
Det ser ud til at have været en fin tur.

Fotos KLIK

_______________________________________

Stacks Image 1202

Foto Peter Nagel

Lildstrand Bådelaug
Bestyrelsens beretning for 2018

Vi har et velfungerende bådelaug med 47 medlemmer (heraf 2 familiemedlemsskaber) og 8 skippere. I løbet af 2018 var vores medlemmer, når vejr og vind tillod det, ude på et stort antal fisketure med Skarreklit og Riden. Der blev drevet pilkefiskeri samt garnfiskeri efter krabber og fladfisk, især rødspætter. I maj måned fik vi indkøbt og installeret en styremaskine på Skarreklit til stor lettelse for vores skippere. I weekenden 4.-5. august afholdt vi på landingspladsen et velbesøgt bådetræf med deltagelse af 4 af bådene og en jolle fra Slettestrand. Selvom vejret var halvsløjt, var træffet meget velbesøgt. Under et stormvejr i slutningen af september gik bagkanten af blokken i stykker, wiren sprang og flyderen drev i land. Vi fik hurtigt ordnet blok og flyder, hvorimod det var et større arbejde at finde og ordne wiren. Til sidst lykkedes det den15. december, så at vi kunne gå ind i det nye år med et fungerende ophalerspil igen. Vi takker alle, fastboende som sommerhusejere, for den indsats, der er ydet i det forløbne år. Vi skal nu snart kølhale Skarreklit og gøre bygningerne ryddelige og præsentable til sommerens aktiviteter.


April 2019/BW
_____________________________________18.4.2019

Referat om Generalfordsamlingen

Generalforsamlingen havde dagsorden som i vedtægterne. Ovenstående beretning og bestyrelsens arbejde godkendtes med akklamation. Kassererens regnskab og budget godkendtes. Det besluttedes, at bådlauget fremover opkræver kontingentet til Lildstrand Fiske- og Spilhusforening -, som man skal være medlem af for at få lov til at benytte fiskehus. Kontingentet er 200 kr. årligt og opkræves næste år for perioden 1.7 2019 til 30.6.2020. Til bestyrelsen var kasserer Jørgen Leegaard på valg. Genvalgtes. Bestyrelsesmedlem Tage Nielsen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Peter Nagel. Ole Svalgaard genvalgtes som 1. Suppleant, og Jørgen Nissen nyvalgtes som 2. Suppleant i stedet for Peter Nagel. Ole Svanborg genvalgtes som revisor og Jørgen Nissen nyvalgtes som suppleant i stedet for Peter Nagel. Under evt. var der tilslutning til at bidrage mere til hjemmesiden. En aktiv hj.side kan være med til at tiltrække nye medlemmer. /Chr Ax

Stacks Image 1200
________________________________________________________

19. April 2019

Lidt historie om "Skarreklit".
KLIK. (Bemærk, der er 3 linier i meny’en

Bl. a. et par klip fra Ellen Andersens Arkiv, Lildstrand


Kan nogen bidrage med mere materiale om Skarreklit ? Vh Christen

___________________________________________________
Lukket gruppe på Facebook for medlemmer af bådelauget.

Kære medlemmer,

Vi har oprettet en lukket gruppe på Facebook for bådelaugets medlemmer. Hvis I vil være medlem af gruppen, skal I på Facebook søge "Skarreklit" og anmode om medlemskab.

Og så vil vi lige minde om, at vores årlige generalforsamling afholdes tirsdag den 16. april, kl. 19.00, på Frøstrup Gl. Kro, se indkaldelsesmail af 28. februar. Der vil blive serveret to stk. smørrebrød og drikkevarer. Medlemmer, der agter at deltage, bedes derfor senest fredag den 12. april tilmelde sig på mail jjleegaard@icloud.com Venlig hilsen

Bestyrelsen/Bent

_______________________________________________

15.12.2018

Hej alle
Så lykkedes det  med hjælp af dykker og gode folk kom blokken på plads.
På Skarreklit  var Tage Rene Peter og Palle og Jørgen og Lars sejlede med dykker og hjalp Erik og mig med arbejdet i land.
Vi startede kl 8 med klargøring og satte Skarreklit i vandet med en gummiged  og blokken var på plads kl 16.
Vh
Jørgen27. nov 2018

Hej alle
Efter 2 dages indsats er det lykkedes at fastgøre en tyk tov i samlingen 20 meter fra enden af Weier.
Nu venter vi på godt vejr så vi kan få Skarreklit i vandet så den kan fjerne sand så vi kan få enden op og få blokken ud på plads.
Et stykke af vejen til at få spillet til at fungere igen og vi ser igen positiv på sagen
Vh
Jørgen
Stacks Image 1184
18.-19.11.2018

hej Cristen.
her er lidt billeder fra turen på skarreklit, hvor vi prøver at finde wieren.
Jørgen har billeder fra land.
De bedste hilsner
Søren O.

Hej alle
Lørdag var det flot vejr og der blev arbejdet med at finde Weier i havet men desvære forgæves ,båden kom i vandet uden problemer og blokken klargjort men desvære var det umulig at finde Weier ude i havet så efter 5 timer blev båden trukket på land igen.
Tak til den mange frivillige som kom og hjalp.

Vh
Jørgen
.

Billeder KLIK

______________________________________________________________


2. okt 2018

god aften alle

Som i kan se på vores hjemmeside var stormen knud hård ved vores blok ude i havet den kom i land fordi bagkanten af blokken gik i stykker , blokken er nu ordnet  og har fået nye flyder så den er klar.
Vores problem er at vi skal have godt vejr for at en dykker kan prøve at finde den løse ende af weieren lige inden for revlen , lykkedes dette ikke må vi prøve at slæbe en krog inde for revlen dette kan  have lange udsigter men vi
vil løbende lægge nyt ind på hjemmesiden under nyt fra bestyrelsen


vh
jørgen Leegaard
Stacks Image 1164
Stacks Image 1166

__________________________________________

23. sept. 2018

Blokken og wirer ligger nu på landingspladsen; blokken noget molestreret. Nærmeste problem er, om blokken kan bringes i funktionsdygtig stand, og om en dykker snarest skal undersøge havbunden for den sprængte wire. Godt, der er erfarne folk i bådlauget. Ellers er stedet kun egnet til standup paddling fremover !

Stacks Image 1144
Stacks Image 1154
Stacks Image 1156
Stacks Image 1158


_____________________________________________________
22. sept. 2018

Hej alle
Så skete det som ikke måtte ske , jernet på ydersiden af blokken er væk og blokken ligger på stranden.
Er der nogen som vil hjælpe i morgen kl 14 så tror jeg vi kan komme til den for vand
Vh
Jørgen

Stacks Image 1120

22.9.2018

Stormen Knud står lige på kysten i Lildstrand. Skarreklit er trukket højt op på landingspladsen, men vandet når standeren. Ene video er fra 21.9 kl. 14, anden video fra 22,9, kl. 10. Wirene hænger slapt fra standeren, og i brændingen ved kystsikringen ses den havarerede blok. Video'er
KLIK
Vandet når tæt på kysten nedenfor de nordlige huse.
Christen Ax
________________________________

4.9.2018
Else Dam sender:


Gode folk i bådlauget har i går været i gang med et vigtigt stykke arbejde. Her er mine fotos, der måske kan bruges til bådens hjemmeside.

KLIK

De bedste hilsener
Else Dam


____________________________________________________4.8.2018 kl. 18
Bådtræffet i Lildstrand er i fuld gang. Bådlaugene i Slettestrand deltager med hele 4 havbåde og 1 jolle. En stor tak til jer
⚓️⚓️⚓️.

Også tak til Peter Nagel for en billedsamling fra træffet KLIK

Christen var der også
KLIK

_____________________________________________
Der var kølhaling af Skarreklit og Riden 21. og 22. juli. Alt i strålende vejr og professionelt arbejde og humør.
Se fotos fra Else Dam
Klik
samt fra Christen Klik27. oktober 2017

TIL ALLE MED INTERESSE FOR LILDSTRAND FISKEPLADS' HISTORIE !

Nordsømuseet optog film om fiskeriet i Lildstrand ca. 1981-82.

Jørgen Leegaard erindrede dette og fandt frem til fotografen, der, ligesom Nordsømuseet, havde glemt alt om filmoptagelserne. Fotografen fandt dog i museets kælder 14 digitaliserede filer, som blev overdraget til Jørgen.

Filmene bestod af mange usammenhængende klip og var stort set uden lyd. Dette er, efter at filmklippene er redigerede, løst ved, at Bjarne Holmgaard og Tage G. Nielsen har indtalt beskrivelse af fiskepladsen og fiskeriet.

Filmene er et flot historisk dokument om en svunden tid med vigtigt kystfiskeri. Lokalhistorisk Arkiv i Thisted (Arkivthy - lokalhistorien) har med interesse modtaget filmene, der nu findes på arkivets hjemmeside.

Filmene - der hver varer ca. 1 time - kan ses her
KLIK


Vi skylder alle en stor tak til Jørgen, Bjarne og Tage.
Christen.


Stacks Image 970
Stacks Image 972
7. nov 2018

Blokken og wiren. Fredag den 9. november. 

Kære medlemmer,

På fredag den 9. november sætter vi Skarreklit i vandet for at prøve at finde wiren og lægge blokken ud. Derfor har vi brug for medhjælp både på land og hav. Vi mødes kl. 8.00. Medlemmer, der vil hjælpe til, bedes melde sig til Jørgen Leegard på mail: jjleegaard@icloud.com.


Venlig hilsen
Bestyrelsen/Bent

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.