Lildstrand Bådelaug

Lildstrand Bådelaug

Stacks Image 7

Hvordan kom Skarreklit i land i Lildstrand ?


I historien om renoveringen af Lildstrand fiskeplads indgår mange enkeltheder. Først var der folk med ide om ny aktivitet i Lild. Der blev dannet Bådelaug, skaffet penge, og spilhus og ishus blev renoveret. Man fik velvilligt fra Han Herred Havbåde rådighed over båden Skarreklit. Om dette kan læses flere steder på denne hjemmeside og www.havbaade.dk. MEN: Skarreklit kunne ikke komme i land i Lildstrand. Spillet i Lild var ikke blevet brugt siden erhvervsbådene blev solgt fra Lild i 2007, og siden var wiren fra land til blokken knækket. Altså et bådelaug med strand og båd, men livlinen manglede ! Så kommer pludselig en kort meddelelse: 30. april 2016 Hej alle Så er den nye blok og wire udlagt og forbundet med spillet. Båden trukket på stranden, og stor tak til dem som hjalp Vh Jørgen Billede af netop optrukne Skarreklit på stranden vedhæftet


Var det virkelig så enkelt ? Nej, fortæller Tage Nielsen og Jørgen Leegaard:

Problemet var at lokalisere blokken på havbunden. Blokken er ikke, som mange tror, en stor betonblok i havbunden. Blokken måler 5 m og er en i-skinne med kabelhjul. Vægt ca. 200 kg. Tidligere måtte blokken på land 3-4 x årligt til rensning af kuglelejer, men efter opfindelsen af lukket lejesystem er dette kun nødvendigt 1 x årligt. Blokken ligger på havbunden 105 meter fra land. Den er holdt på plads af 3 ankre, der ligger yderligere 231 meter ude.

Tegning fra 1999, hvor spillet blev fornyet. (Forstørrelse: ctrl +)
For nogle år siden så Bjarne Holmgaard fra båden blokken og markerede den med en bøje, men den er siden forsvundet. Havet har dækket blokken med adskillige meter sand. Der var således problemer.
Ole Eriksen og Per Røpke har med Skarreklit forsøgt at spule sandet bort, men vandstrømmen fra skruen var ikke stærk nok. Der har også været dykker nede. Én gang i foråret fik dykkeren fat i noget lidt nede i havbunden, men han var ikke i stand til at trække dette fri, og det vides ikke, om det var en wire.
I foråret 2016 tager Tage N og Jørgen L over. Tage vurderede, at vinterstormene havde flyttet revlerne, der på havbunden løber skråt fra vest mod øst, så blokken ikke længere var dækket af mange meter sand. Tage sejlede nogle gange ud med Skarreklit fra Thorup og skrabede bunden med et anker. Den 15. april 2016 sejlede Tage, Dion og Leo og søgte og pludselig sad ankeret fast i noget. Ved konstant træk bevægede båden sig langsomt udad. Det viste sig at være den knækkede wire, som gik fra blokken og til land, og blokken blev herved hevet op af sandet. Det var lykkedes; blokken var fundet !! En dykker kunne nu fastgøre tov, som kunne holde til træk fra Skarreklits spil. Blokken blev løftet op fra havet, skåret fri og taget i land.
Billedserie om Tages, Bjarnes, Dions, Jørgens og Leos arbejde med lokalisering og hentning af gamle blok. KLIK

Resultatet af anstrengelserne. Den gamle blok fundet og landet.
Den nye blok flyder i havoverfladen; et system, der også anvendes i Thorup og Slettestrand.
Fra den nye blok og ud er der først en 32 mm tyk 15 m wire; derefter en 52 mm tyk 30 m wire som går over i jernkæden som ender i anker.
Alt er skiftet ud til jernkæden, som er forlænget med 40 m mod land.


Der er således også udført et godt stykke smedearbejde til søs. Samtidig er den gamle stander, der efterhånden stod skævt lige i havstokken fjernet, og en ny stander er placeret midt på stranden. Den gamle scaniamotor i spilhuset er renset og smurt og fungerer fint. På stranden er placeret nye wirer, og to blokke til siden for spilhuset er renoverede (se Renovering). Når en båd trækkes ud/ind lægges wirerne således:

Stacks Image 5